-
№ 7192

Cod. D. Slavo 47 Рисунки на бански майстори първата половина на XIX в. [Ръкопис]

Автор:
Година: 1800 г.
Град:
Издателство:
Страници: 71
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание : рисунките са дело на различни художници от Банско, изпълнени с перо, молив и четка, като са използвани туш, киновар, темпера и златен варак, нанесен върху грундирано платно; л. 1а. Допоясно изображение на св. Йоан Златоуст с надпис на гръцки език - рисунката е изпълнена с перо (туш); л. 1Б. Изображения в два регистъра : горен - св. Йоан Милостиви и св. Никола в цял ръст ; долен регистър - допоясни изображения на св. Василий Велики и св. Григорий. Четиримата светци държат свитъци, имената им са изписани отстрани - рисунка с перо, указанията за цветовете са нанесени по дрехите; л. 2.3а. Св. Меркурий в цял ръст във воински дрехи - рисунка с туш и перо в черно и червено, без надпис, в левия маргинал - човешка глава, рисувана с молив; л. 2.3Б. Двама светци войни в цял ръст, по всяка вероятност св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат, без надписи - рисунка с перо и туш, оцветена с червено; л. 3.3а. Богородица с Младенеца в мандорла - рисунка с перо и туш; л. 4.3а. Възнесение Христово - рисунка с перо и туш, по дрехите са нанесени указания за цветовете; л. 5.3а. Св. Троица Новозаветна - изображението е незавършено, в елипса е нанесена моливната рисунка, фонът е позлатен; л. 6.3а. Възкресение Христово, детайл, изобразяващ Христос в цял ръст - рисунка с разреден туш и перо, надпис с молив; л. 6.3Б. Огледално е повторена същата рисунка, но само с молив; л. 7.3а. Христос Панкратор - рисунка с молив, обърната огледално. Тя е повтаряна с въглен, за да може при натиск от обратната страна изображението да се отпечата като копирка върху иконната повърхност; л. 8.3Б. Богородица с Младенеца (Одигитрия), без надпис - рисунка с молив, обърната огледално, за да се използва при копиране, както в предходната сцена; л. 9а. Рисунки в два регистъра : горен - детайл от композиция с Богородица Оранта, зад нея вляво - вероятно св. Николай - без надписи, рисунка с молив ; долен регистър - Неверието на апостол Тома, рисунка с молив; лл. 9.3Б-10.3а - празни, запазени са откъслечни записи на рецепти; л. 10.3Б. Полагане на Христос в гроба - рисунка с молив, в долната част личи скица на три мъжки фигури; л. 11.3а. Св. Петър на трон, с разтворена книга в лявата ръка и с ключ в дясната, без надпис. Тронът е разработен с барокови орнаменти - рисунка с перо и туш; л. 11.3Б. Допоясно изображение на светец-воин - рисунката е детайлно разработена с туш, перо и четка за полутоновете; л. 12.3а. Евангелист на трон - рисунка с молив, обърната огледално; л. 12.3Б. Евангелист на трон - огледална рисунка, предназначена за копиране. При самото копиране двете изображения са се насложили на лицевата страна; лл. 13.3Б-14.3 (infolio). Сцена от Апокалипсиса - рисунка с молив, представляваща Четирите конника, гл. 6; лл. 15.3-16.3 (bifolio). Благовещение, сцената е вертикално ориентирана - рисунка с туш, перо и четка; л. 17.3а. Възнесение Христово, надпис на гръцки - рисунка с туш и перо; л. 17.3Б. Сцени от Апокалипсиса в два регистъра : първи - илюстрира гл. 16 (Седемте ангела, изливащи чашата на "Божия гняв") и вторият - гл. 17 ("Великата блудница") - рисунки с перо и туш; л. 18.3а. Убиването на св. Стефан с камъни - надписът е на гръцки, рисунката е с молив, туш и перо; лл. 18.3Б-19.3а (bifolium) Въведение Богородично, над композицията са нарисувани фрагменти от други сцени, без връзка помежду си, надписи на гръцки, рисунките са с молив, туш и перо; л. 19.3Б. Разполовението на пророк Исай - рисунка с молив, туш и перо, надпис на гръцки; л. 20.3а. Сцени от Апокалипсиса в два регистъра : първият илюстрира гл. 9, ст. 13-16, а вторият - гл. 9, ст. 16-20; л. 20.3Б. Сцени от Апокалипсиса в два регистъра : първият илюстрира гл. 12, ст. 1-10, вторият - гл. 13, ст. 1; л. 21.3а. Св. Димитър - рисунка с молив, туш и перо; л. 21.3Б. Сцена от Апокалипсиса, илюстрираща гл. 9 - "Кладенецът на бездната"; л. 22.3а. Композиции в два регистъра - горен : Жертвоприношението на Авраам ; долен - сцена от Апокалипсиса. Рисунки с перо и туш; л. 23.3а. Композиции в два регистъра : Св. Троица Новозаветна в горния, а в долния - Жертвоприношението на Каин и Авел. Рисунки с туш и перо; л. 23.3Б. Сцени в два регистъра : горе - Каин убива Авел ; долния - Старозаветна Троица (Гостоприемство Авраамово). Рисунки с туш и перо; л. 24.3а. Изображения на четиримата евангелисти с техните символи - рисунка с перо и туш; л. 24.3Б. Евангелист Йоан в цял ръст - рисунката е детайлно разработена с туш, перо и четка; л. 25.3а. Допоясно изображение на св. Теодор Тирон - надпис на гръцки, рисунка с туш, перо и четка; л. 25.3Б. Евангелист Марко в цял ръст - рисунката е детайлно разработена с туш, перо и четка; л. 26.3а. На листа има три независими изображения. Горе вляво Св. Архангел Михаил мъчи душата на богатия, вдясно - Архангел със свитък в цял ръст. Двете рисунки са изпълнени с туш, перо и четка. В долния ляв ъгъл има изображение на кон, рисунка с молив; л. 26.3Б. Четирима светци в цял ръст, разположени в два регистъра : горен св. Меркурий и св. Панталеймон ; долен - св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат. Рисунки с туш, перо и четка; л. 27.3а. Допоясно изображение на св. Спиридон - рисунка с молив, туш и перо; л. 27.3Б. Христос Пантократор - надпис на гръцки, рисунка с туш и перо; л. 28.3а. Две рисунки с перо в два регистъра : горен - Влизане в Ерусалим ; долен - Притчата за десетте девици. Надписи на български; л. 28.3Б (infolio) - Четири рисунки с перо в два регистъра : първи - ЙОсиф избягва посещението на жената на Петифар (Пантефрий) и Йосиф в тъмницата ; втори - Йосиф предаден на братята си в Египет и Братята на Йосиф го пускат в рова; л. 29.3а. Две сцени в два регистъра : горен - Христос вечеря у фарисея Симон ; долен - Тайната вечеря. Рисунките са с перо и туш; л. 29.3Б. Три рисунки с перо в два регистъра : горен - Разпятие и Възкресение ; долен - Слизането на Христос в Ада; Рисунките на лл. 28-29, които всъщност са един цял двоен лист, са много близки до тези от албума на Тома Вишанов. Стилистичните белези, разработката на композициите и маниерът на изпълнение позволява да допуснем, че този цикъл също е дело на известния бански художник; л. 30.3Б. Богородица Сладкоцелувающа (Гликофилуса) - рисунка с туш и перо; л. 31.3а. Светец воин в цял ръст - рисунка с молив, туш и перо; л. 32.3а. Богородица Одигитрия - рисунка с туш, перо; л. 32.3Б. Христос Пантократор - рисунка с перо и туш; л. 33.3-34.3 (infolio). По вертикалата на листа е нарисуван Архангел Михаил на кон, убиващ дявола, рисунката е с молив, а надписите са изписани със синьо мастило. Горе над изображението е написано на български : "Грознъιи воевода нбнъιхъ силъ архiстратiгъ Мiхаилъ". Отстрани има отделни коментари към рисунката, свързани с Второто пришествие; л. 35.3а. Сретение Господне - рисунка с молив и туш, указания за цветовете по дрехите, в горния ляв ъгъл - названието на сцената на гръцки; л. 36.3Б. Велик архиерей в цял ръст - рисунка с туш и перо с указания за цветовете на дрехите; л. 37.3а. Рисунки с молив на седем мъжки глави; Последният лист е от зеленикава обгербвана хартия, на която личи част от воден знак : герба на царство България. На едната страна на листа е отпечатана фабрично гербова марка от 50 лв., на обратната страна с молив е записана годината 1786, а с мастило е повторена година 1756. най-отдолу с латински букви е написано : Anno 1756. Die 1a Junij Leopoldus Konrad; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2015]; Стари сигнатури и печати : няма; произход : рисунките на бански майстори с апостъпили в библиотеката на ЦСВП с библиотеката на проф. Асен Василиев през 1988; Василиев, Асен. Български възрожденски майстори : Живописци, резбари, строители. София, 1965, с. 485-489; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 139-143

Съдържание

Рисунки на бански майсторипървата половина на XIX в.
лист 1 - лице
лист 1 -гръб
лист 2 - лице
лист 2 -гръб
лист 3 - лице
лист 3 -гръб
лист 4 - лице
лист 4 -гръб
лист 5 - лице
лист 5 -гръб
лист 6 - лице
лист 6 -гръб
лист 7 - лице
лист 7 -гръб
лист 8 - лице
лист 8 -гръб
лист 9 - лице
лист 9 -гръб
лист 10 - лице
лист 10 -гръб
лист 11 - лице
лист 11 -гръб
лист 12 - лице
лист 12 -гръб
лист 13 - гръб, лист 14 - лице
лист 13 - лице
лист 13 - гръб
лист 14 - лице
лист 14 - гръб
лист 16 - лице
лист 16 - гръб
лист 17 - лице
лист 17 - гръб
лист 18 - лице
лист 18 - гръб
лист 19 - лице
лист 19 - гръб
лист 20 - лице
лист 20 - гръб
лист 22 - лице
лист 22 - гръб
лист 23 - лице
лист 23 - гръб
лист 24 - лице
лист 24 - гръб
лист 25 - лице
лист 25 - гръб
лист 26 - лице
лист 26 - гръб
лист 27 - лице
лист 27 - гръб
лист 28 - лице
лист 28 - гръб
лист 29 - лице
лист 29 - гръб
лист 30 - лице
лист 30 - гръб
лист 31 - лице
лист 31 - гръб
лист 32 - лице
лист 32 - гръб
лист 33 - лице
лист 33 - гръб
лист 34 - лице
лист 34 - гръб
лист 35 - лице
лист 35 - гръб
лист 36 - лице
лист 37 - гръб
лист 36 - лице
лист 36 - гръб