-
№ 7193

Cod. D. Slavo 34 История за падането на Цариград втората половина на XVIII в. [Ръкопис]

Автор:
Година: 1750 г.
Град:
Издателство:
Страници: 155
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Краят на ръкописа липсва, сегашен л. 69 е наполовина откъснат; Украса : примитивни заставки на л. 1 и л. 55 и инициали в червено, на л. 63Б цветна концовка, на л. 1 цветен инициал в черно, червено и зелено; Бележки : на л. 16Б-17, които са останали празни : на л. 16Б - "сίe млогу ти зрави мати моѧ ѽ мени Никола. Да знаишъ какъ сме живу здраву и молимъ богаιа! за ваши здрави." Използвано е кафеникаво мастило и по-тънко перо, но почеркът е сходен с този на писача. На л. 17 е повторена началната страница, но заставката е само в черно, текстът е същият като на л. 1, но тук е дадено цялото заглавие на Историята; Приписки : на л. 3б-4 е поместена следната приписка, писана ръкописно с химически молив и рамкираща текста в страничните полета, продължава на л. 4 в междуредията, но на 180 градуса : "Намерила се в книгите на священинк (sic!) Костандина Алекса Шекеринов, бивший учител в най-бурните времена, който въ последно време зле пострада во затвор и най-сетне съ паричен откупъ въ 1879 година, той страда от тогавашните арестни остатки. Отечество му е Щипско Ново село."; Съдържание : История за превземането на Константинопол от турците, известна като "Повест за превземането на Цариград", приписвана на Нестор Искандер, издадена в Русия в 1713 г. У нас прониква по-късната преработка, главно в дамаскините; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2015]; Стари печати и сигнатури : на корицата, горе вляво личи стар библиотечен етикет с номер 21. Отгоре е написано Slav. 32, на л. 68Б - червен печат от проверка през 1956 г.; Произход : ръкописът е от сбирката на УБ, постъпил е в ЦСВП през 1988 г. В каталога е под номер 27; Подвързия : дебела кожа, подлепена с платно и хартиен лист, проядена в долния ляв ъгъл; Милетич, Л. Повест за падането на Цариград в 1453 г. - СбНУ, кн. XII, 1985, с. 399-462; Атанасов, П. Българо-руски литературни връзки през XVII и XVIII в. София, 1986, с. 88-90; Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. София, 1992, с. 335; Петканова, Донка. Народното четиво през XVI-XVIII в. София, 1990, с. 235-260, 374; Славянски, гръцки и ориенталски ръкописи от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", Каталог за изложба. София, 1988, с. 11, N 27; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 109-112

Съдържание

История за падането на Цариградвтората половина на XVIII в.[Ръкопис]
лист 1 - лице
лист 1 - гръб
лист 2 - лице
лист 2 - гръб
лист 3 - лице
лист 3 - гръб
лист 4 - лице
лист 4 - гръб
лист 5 - лице
лист 5 - гръб
лист 6 - лице
лист 6 - гръб
лист 7 - лице
лист 7 - гръб
лист 8 - лице
лист 8 - гръб
лист 9 - лице
лист 9 - гръб
лист 10 - лице
лист 10 - гръб
лист 11 - лице
лист 11 - гръб
лист 12 - лице
лист 12 - гръб
лист 13 - лице
лист 13 - гръб
лист 14 - лице
лист 14 - гръб
лист 15 - лице
лист 15 - гръб
лист 16 - лице
лист 16 - гръб
лист 17 - лице
лист 17 - гръб
лист 18 - лице
лист 18 - гръб
лист 19 - лице
лист 19 - гръб
лист 20 - лице
лист 20 - гръб
лист 21 - лице
лист 21 - гръб
лист 22 - лице
лист 22 - гръб
лист 23 - лице
лист 23 - гръб
лист 24 - лице
лист 24 - гръб
лист 25 - лице
лист 25 - гръб
лист 26 - лице
лист 26 - гръб
лист 27 - лице
лист 27 - гръб
лист 28 - лице
лист 28 - гръб
лист 29 - лице
лист 29 - гръб
лист 30 - лице
лист 30 - гръб
лист 31 - лице
лист 31 - гръб
лист 32 - лице
лист 32 - гръб
лист 33 - лице
лист 33 - гръб
лист 34 - лице
лист 34 - гръб
лист 35 - лице
лист 35 - гръб
лист 36 - лице
лист 36 - гръб
лист 37 - лице
лист 37 - гръб
лист 38 - лице
лист 38 - гръб
лист 39 - лице
лист 39 - гръб
лист 40 - лице
лист 40 - гръб
лист 41 - лице
лист 41 - гръб
лист 42 - лице
лист 42 - гръб
лист 43 - лице
лист 43 - гръб
лист 44 - лице
лист 44 - гръб
лист 45 - лице
лист 45 - гръб
лист 46 - лице
лист 46 - гръб
лист 47 - лице
лист 47 - гръб
лист 48 - лице
лист 48 - гръб
лист 49 - лице
лист 49 - гръб
лист 50 - лице
лист 50 - гръб
лист 51 - лице
лист 51 - гръб
лист 52 - лице
лист 52 - гръб
лист 53 - лице
лист 53 - гръб
лист 54 - лице
лист 54 - гръб
лист 55 - лице
лист 55 - гръб
лист 56 - лице
лист 56 - гръб
лист 57 - лице
лист 57 - гръб
лист 58 - лице
лист 58 - гръб
лист 59 - лице
лист 59 - гръб
лист 60 - лице
лист 60 - гръб
лист 61 - лице
лист 61 - гръб
лист 62 - лице
лист 62 - гръб
лист 63 - лице
лист 63 - гръб
лист 64 - лице
лист 64 - гръб
лист 65 - лице
лист 65 - гръб
лист 66 - лице
лист 66 - гръб
лист 67 - лице
лист 67 - гръб
лист 68 - лице
лист 68 - гръб
лист 69 - лице
лист 69 - гръб
лист 70 - лице
лист 70 - гръб
лист 71 - лице
лист 71 - гръб
лист 72 - лице
лист 72 - гръб
лист 73 - лице
лист 73 - гръб
лист 74 - лице
лист 74 - гръб
лист 75 - лице
лист 75 - гръб
лист 76 - лице
лист 76 - гръб
лист 77 - лице
лист 77 - гръб
лист 78 - лице