-
№ 7194

Cod. D. Slavo 45 Албум на Михалко Голев и сметководен тефтер на бански търговец 1863-1872 г. [Ръкопис]

Автор: Голев, Михалко 19 в.
Година: 1863 г.
Град:
Издателство:
Страници: 79
Категория: Други
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание : иконографски наръчник, съдържащ рисунки, използвани от възрожденските зографи. Те са нарисувани върху стар сметководен тефтер на бански търговец от 1811-1813 г. и са 66 на брой, изпълнени са с перо, някои са оцветени. В много от тях се откриват иновациите, идващи по линия на Европейския барок; л. 1Б.1. Св. Петър и Павел - рисунка с перо; л. 2.1. Разпятие - рисунка с перо; л. 2Б.1. Възкресение Христово - рисунката е оцветена в охра, бележки за цветовете в сцената; л. 3.1. Молитвата в Гетсиманската градина - рисунка с перо, бележки за цветовете в сцената; л. 3Б.1. Влизането в Ерусалим - рисунка с перо, бележки за цветовете в сцената, част от рисунката (без фигурите) е оцветена с акварел; л. 4.1. Поругание Христово; л. 4Б.1. Благовещение - оцветяване с акварел, бележки за цветовете в сцената; л. 5.1. Христос Панкратор - оцветяване с акварел; л. 5Б.1. Четирима светци : горен регистър - Св. Атанасий и св. Никола (допоясни изображения с бележки за цветовете) ; долен регистър - св. Модест и св. Стилиян (в цял ръст, оцветени с акварел); л. 6.1. Четирима отци на църквата върху трон : горен регистър - св. Йоан Златоуст и св. Григорий Богослов ; долен - св. Василий Велики и св. Йоан Богослов - рисунка с перо, бележки за цветовете върху фигурите; л. 6Б.1. Възкресение Христово ; Христос в цял ръст държащ небесната сфера - рисунка с перо; л. 7.1. Св. Димитър убива Антихриста - частично оцветяване с акварел, бележки за цветовете; л. 7Б.1. Светец-воин на кон - недовършена рисунка; л. 8. Сметководен тефтер от 1863 г.; л. 8Б.1. Колесница - недовършена рисунка с молив; л. 9.1. Монахиня в цял ръст - недовършена рисунка с перо; л. 9Б, 10, 10Б - празни; л. 11.1. Рождество Богородично - рисунка с перо, бележки за цветовете; л. 11Б.1. Детайл от стенописен орнамент - рисунка с молив, повторена с туш; л. 12.1. Св. Екатерина - бележки за цветовете, рисунката е изпълнена с лилаво мастило; л. 13.1. Рождество Богородично - рисунка с перо, бележки за цветовете; л. 13Б.1. Рождество на св. Йоан Предтеча - рисунка с перо, бележки за цветовете; л. 14. Архангел Гавриил от Благовещението - рисунка с молив; л. 14Б.1. Бележки към рисунката на л. 15 "Свети просветителей славяноболгарский" : св. Теофилакт патриарх Търновски, св. Кириллъ, св. Методий, св. Климент архиепископ Охридский; л. 15.1. Рисунка с перо в два регистъра : I - Христос в слава ; II - Св. Кирил и Методий, Теофилакт и Климент - бележки за цветовете, буквите от славянската азбука са оцветени в лилаво; л. 15Б.1. Обрезание Господне - рисунка с перо, бележки за цветовете; л. 16.1. Сретение Господне - рисунка с перо, бележки за цветовете; л. 16Б.1. Рождество Христово - рисунка с перо и туш, бележки за цветовете; л. 17.1. Рождество Христово - рисунка с перо и туш, бележки за цветовете; л. 17Б празен; л. 18.1. Въздвижение на Честния Кръст - рисунка с перо, бележки за цветовете; л. 18Б.1. Преображение Господне - бележки за цветовете; л. 19.1. Фигура на войник от Възкресение Христово - рисунка с молив, недовършена; л. 19Б.1. Покров на Пресвета Богородица (Крилата Богородица, тип Schutzmantel); л. 20.1. Въведение Богородично - рисунка с перо и туш, бележки за цветовете, дрехите частично оцветени в лилаво; л. 21.1. Две изображения на Христос Пантократор - рисунка с перо; л. 21Б.1. Орнаменти за стенописна украса. Бележка : "Кустендилъ. Лозна. 1872." - рисунка с перо, частично оцветена в кафяво; л. 22.1. Растителен орнамент - рисунка с перо, оцветена частично в кафяво, дата 1872; л. 23.1. Фигура на гайдар и фигура на мъж с бутилка - недовършени рисунки с молив; л. 24-26 празни; л. 27. Сметководен тефтер от 1811 г. в горната част на листа, в долната - св. Георги, допоясно изображение - рисунка с перо; л. 27Б.1. Сметководен тефтер от 1811 г.; л. 28. Сметководен тефтер; л. 28Б.1. Сметководен тефтер от 1811-1812 г.; л. 29.1. Сметководен тефтер от 1811 г. в горната част на листа, в долната - пророк Илия - рисунка с перо, цялостно оцветяване (зелено и жълто); л. 29Б.1. Сметководен тефтер от 1811, 1813 г.; л. 30.1. Сметководен тефтер от 1812 г.; л. 30Б.1. Сметководен тефтер от 1813 г.; л. 31.1. Сметководен тефтер от 1813 г.; л. 31Б.1. Сметководен тефтер от 1811-1812 г.; л. 32.1. Сметководен тефтер от 1811 г.; л. 32Б.1. Сметководен тефтер от 1811-1812 г.; л. 33.1. Разпятие Христово с Богородица в левия медальон, св. апостол Йоан - в десния, Бог Саваот - в горния, иконографски бележки за изображението на пророк Илия и св. Панталеймон, в долната част на листа текст от словото на Йоан Златоуст "Како лице свое крестити" със съответните тропари и кондак; л. 33Б.1. Сметководен тефтер от 1813 г., в долната част на листа пет скици с молив на човешки глави; л. 34.1. Сметководен тефтер от 1813 г., в долната част на листа Христос Пантократор - рисунка с перо, частично оцветена в охра; л. 34Б.1. Сметководен теффтер от 1811-1812 г.; л. 35.1. Светец-воин в цял ръст с орнаментална рамка - рисунка с перо ; бележки за цветовете ; бележка, че тефтерът е направен през 1864 г.; л. 35Б.1. Сметководен тефтер от 1811 г.; л. 36.1. Сметководен тефтер от 1813 г., в долната част на листа св. Йоан Кръстител - допоясно изображение, рисунка с перо; л. 36Б.1. Сметководен тефтер от 1811-1812 г.; л. 37.1. Сметководен тефтер от 1811, 1813 г.; л. 37Б.1. Сметководен тефтер от 1813 г.; л. 38.1. Сметководен тефтер от 1813 г.; л. 38Б.1. Св. св. Кирил и Методий - рисунка с перо, частично оцветена в кафяв акварел ; бележки за цветовете в сцената ; бележка : "Изображение славιанскихъ учителеϊ, епископовъ Моравскихъ Кирилла и Методиιа"; л. 39.1. Азбучна таблица към тефтера; л. 39Б.1. Благовещение - рисунка с перо; л. 40Б.1. Сметководен тефтер от 1863 г., бележка : "Банцко - 1863 - иуниовъ - 18."; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2015]; На л. 1 има бележка 1863 иуниiа 18 дека е чоима да давамъ тука значи; Стари сигнатури и печати : върху задната страна на папката има бележка от Асен Василиев : "Сметководен тефтер на бански търговец с рисунки от М. Голев (1811 г.)"; Произход : ръкописът е постъпил в библиотеката на ЦСВП с библиотеката на проф. Асен Василиев през 1988 г.; Василиев, Асен. Български възрожденски майстори : Живописци, резбари, строители. София, 1965, с. 516; Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Т. 1. С., 1980, с. 190; Джурова, А. Из живота, 1986; Описанието е направено по Христова, Боряна и др. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски" XIV-XIX в. София, 2000, с. 135-139

Съдържание

Албум на Михалко Голев и сметководен тефтер на бански търговец1863-1872 г.[Ръкопис]
лист 1 - лице
лист 1 - гръб
лист 2 - лице
лист 2 - гръб
лист 3 - лице
лист 3 - гръб
лист 4 - лице
лист 4 - гръб
лист 5 - лице
лист 5 - гръб
лист 6 - лице
лист 6 - гръб
лист 7 - лице
лист 7 - гръб
лист 8 - лице
лист 8 - гръб
лист 9 - лице
лист 9 - гръб
лист 10 - лице
лист 10 - гръб
лист 11 - лице
лист 11 - гръб
лист 12 - лице
лист 12 - гръб
лист 13 - лице
лист 13 - гръб
лист 14 - лице
лист 14 - гръб
лист 15 - лице
лист 15 - гръб
лист 16 - лице
лист 16 - гръб
лист 17 - лице
лист 17 - гръб
лист 18 - лице
лист 18 - гръб
лист 19 - лице
лист 19 - гръб
лист 20 - лице
лист 20 - гръб
лист 21 - лице
лист 21 - гръб
лист 22 - лице
лист 22 - гръб
лист 23 - лице
лист 23 - гръб
лист 24 - лице
лист 24 - гръб
лист 25 - лице
лист 25 - гръб
лист 26 - лице
лист 26 - гръб
лист 27 - лице
лист 27 - гръб
лист 28 - лице
лист 28 - гръб
лист 29 - лице
лист 29 - гръб
лист 30 - лице
лист 30 - гръб
лист 31 - лице
лист 31 - гръб
лист 32 - лице
лист 32 - гръб
лист 33 - лице
лист 33 - гръб
лист 34 - лице
лист 34 - гръб
лист 35 - лице
лист 35 - гръб
лист 36 - лице
лист 36 - гръб
лист 37 - лице
лист 37 - гръб
лист 38 - лице
лист 38 - гръб
лист 39 - лице
лист 39 - гръб
лист 40 - лице
лист 40 - гръб