-
№ 7196

Училище : Книжки за прочитание на учители, ученици и родители

Автор: Блъсков, Р. И. уредник
Година: 1870 г.
Град: Букурещ
Издателство: Печ. Отечество
Страници: 1144
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Печата се и в : Русе и Гюргево; Притурка от 1- 4-та; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2015

Съдържание

Ден :Училище :Книжки за прочитание на учители, ученици и родители Списание
Год. I, Брой 1, 1870
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Год. I, Брой 2, 1870
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
Год. I, Брой 3, 1870
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
Год. I, Брой 4, 1870
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
Год. I, Брой 5, 1870
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
Год. I, Брой 6, 1871
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
Год. I, Брой 7, 1871
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
Год. I, Брой 8, 1871
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
Год. I, Брой 9, 1871
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
Год. I, Брой 10, 1871
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
Год. I, Брой 11, 1871
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
Год. I, Брой 12, 1871
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
стр. 183
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
стр. 189
стр. 190
стр. 191
стр. 192
Год. I, Брой 13, 1871
стр. 194
стр. 195
стр. 196
стр. 197
стр. 198
стр. 199
стр. 200
стр. 201
стр. 202
стр. 203
стр. 204
стр. 205
стр. 206
стр. 207
стр. 208
Год. I, Брой 14, 1871
стр. 210
стр. 211
стр. 212
стр. 213
стр. 214
стр. 215
стр. 216
стр. 217
стр. 218
стр. 219
стр. 220
стр. 221
стр. 222
стр. 223
стр. 224
Год. I, Брой 15, 1871
стр. 226
стр. 227
стр. 228
стр. 229
стр. 230
стр. 231
стр. 232
стр. 233
стр. 234
стр. 235
стр. 236
стр. 237
стр. 238
стр. 239
стр. 240
Год. I, Брой 16, 1871
стр. 242
стр. 243
стр. 244
стр. 245
стр. 246
стр. 247
стр. 248
стр. 249
стр. 250
стр. 251
стр. 252
стр. 253
стр. 254
стр. 255
стр. 256
Год. I, Брой 17, 1871
стр. 258
стр. 259
стр. 260
стр. 261
стр. 262
стр. 263
стр. 264
стр. 265
стр. 266
стр. 267
стр. 268
стр. 269
стр. 270
стр. 271
стр. 272
Год. I, Брой 18, 1871
стр. 274
стр. 275
стр. 276
стр. 277
стр. 278
стр. 279
стр. 280
стр. 281
стр. 282
стр. 283
стр. 284
стр. 285
стр. 286
стр. 287
стр. 288
Год. I, Брой 19, 1871
стр. 290
стр. 291
стр. 292
стр. 293
стр. 294
стр. 295
стр. 296
стр. 297
стр. 298
стр. 299
стр. 300
стр. 301
стр. 302
стр. 303
стр. 304
Год. I, Брой 20, 1871
стр. 306
стр. 307
стр. 308
стр. 309
стр. 310
стр. 311
стр. 312
стр. 313
стр. 314
стр. 315
стр. 316
стр. 317
стр. 318
стр. 319
стр. 320
Год. I, Брой 21, 1871
стр. 322
стр. 323
стр. 324
стр. 325
стр. 326
стр. 327
стр. 328
стр. 329
стр. 330
стр. 331
стр. 332
стр. 333
стр. 334
стр. 335
стр. 336
Год. I, Брой 22, 1871
стр. 338
стр. 339
стр. 340
стр. 341
стр. 342
стр. 343
стр. 344
стр. 345
стр. 346
стр. 347
стр. 348
стр. 349
стр. 350
стр. 351
стр. 352
Год. I, Брой 23, 1871
стр. 354
стр. 355
стр. 356
стр. 357
стр. 358
стр. 359
стр. 360
стр. 361
стр. 362
стр. 363
стр. 364
стр. 365
стр. 366
стр. 367
стр. 368
Год. I, Брой 24, 1871
стр. 370
стр. 371
стр. 372
стр. 373
стр. 374
стр. 375
стр. 376
стр. 377
стр. 378
стр. 379
стр. 380
стр. 381
стр. 382
стр. 383
стр. 384
Год. II, слистък 1, 1872
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Год. II, слистък 2, 1872
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Год. II, слистък 3, 1872
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
Год. II, слистък 4, 1872
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
Год. II, слистък 5, 1872
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
Год. II, слистък 6, 1872
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
Год. II, слистък 7, 1872
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
Год. II, слистък 8, 1872
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
Год. II, слистък 9, 1872
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
Год. II, слистък 10, 1872
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
Год. II, слистък 11, 1872
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
Год. II, слистък 12, 1872
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
Год. II, слистък 13, 1872
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
Год. II, слистък 14, 1872
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
Год. II, слистък 15, 1872
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
Год. II, слистък 16, 1872
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
Год. II, слистък 17, 1872
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
Год. II, слистък 18, 1872
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
Год. II, слистък 19, 1872
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
Год. II, слистък 20, 1872
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
Год. II, слистък 21, 1872
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
Год. II, слистък 22, 1872
стр. 170
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
Год. II, слистък 23-24, 1872
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
стр. 183
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
стр. 189
стр. 190
стр. 191
стр. 192
Год. III, слистък 1, 1873
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Год. III, слистък 2, 1873
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Притурка на „Училище“
стр. 2
стр. 3
стр. 4
Год. III, слистък 3-4, 1873
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
Притурка на „Училище“
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Год. III, слистък 5, 1873
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
Год. III, слистък 6, 1873
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
Притурка на „Училище“
стр. 10
стр. 11
стр. 12
Год. III, слистък 7, 1873
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
Год. III, слистък 8, 1873
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
Год. III, слистък 9, 1873
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
Год. III, слистък 10, 1873
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
Притурка 4-та на „Училище“
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Год. III, слистък 11, 1873
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
Притурка 5-та на „Училище“
стр. 18
стр. 19
стр. 20
Год. III, слистък 12, 1873
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
Год. III, слистък 13-14, 1873
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
Притурка 6-та на „Училище“
стр. 22
стр. 23
стр. 24
Год. III, слистък 15, 1873
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
Год. III, слистък 16, 1873
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
Год. III, слистък 17-18, 1873
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
Год. III, слистък 19, 1873
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
Год. III, слистък 20, 1873
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
Год. III, слистък 21-22, 1873
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
Год. III, слистък 23-24, 1874
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
стр. 183
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
стр. 189
стр. 190
стр. 191
стр. 192
Год. IV, брой 1, 1874
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Год. IV, брой 2, 1874
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Год. IV, брой 3, 1874
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
Притурка на 3. брой „Училище“
стр. 2
стр. 3
стр. 4
Год. IV, брой 4, 1874
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
Год. IV, брой 5, 1874
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
Год. IV, брой 6, 1874
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
Притурка на 6. брой „Училище“
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Год. IV, брой 7, 1874
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
Год. IV, брой 8-9, 1874
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
Год. IV, брой 10, 1874
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
Год. IV, брой 11-12, 1874
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
Год. IV, брой 13, 1874
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
Год. IV, брой 14, 1874
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
Год. IV, брой 15, 1874
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
Год. IV, брой 16, 1874
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
Год. IV, брой 17-18, 1875
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
Год. IV, брой 19, 1875
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
Год. IV, брой 20, 1875
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
Год. IV, брой 21-22, 1875
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
Год. IV, брой 23-24, 1875
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
стр. 183
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
стр. 189
стр. 190
стр. 191
стр. 192
Притурка на 23-24 брой „Училище“
стр. 2
стр. 3
Таблица
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Год. V, брой 1, 1875
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Год. V, брой 2, 1875
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Год. V, брой 3, 1875
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
Год. V, брой 4, 1875
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
Год. V, брой 5, 1875
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
Год. V, брой 6, 1875
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
Год. V, брой 7, 1875
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
Год. V, брой 8, 1875
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
Год. V, брой 9, 1875
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
Год. V, брой 10, 1875
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
Год. V, брой 11-12, 1875
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
Год. V, брой 13, 1875
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
Год. V, брой 14, 1875
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
Год. V, брой 15, 1876
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
Притурка на „Училище“
стр. 110
стр. 111
стр. 112
Год. V, брой 16, 1876
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
Год. V, брой 17, 1876
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
Год. V, брой 18, 1876
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138