-
№ 7198

Грамматика славено-болгарска / От Христаки П. Дупничанина сочинена сега вторий пут со многими нуждними поправлениями издадена и болгарской юности посвещена.

Автор: Павлович, Христаки Георгиев
Година: 1845 г.
Град: В Белград
Издателство: В Правителственной кньнигопечатньи
Страници: 89
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 3
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Предговор от авт. : "Прелюбезна болгарска юност" на с. [1-3]; Екз. с инв. номер III г/37 - на гърба на титулната страница бележка за собственост : Тая граматика Nа Ангелаки Х. Iйванов купи от училището за [...] гроша."; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015

Съдържание

Грамматика славено-болгарска /От Христаки П. Дупничанина сочинена сега вторий пут со многими нуждними поправлениями издадена и болгарской юности посвещена.
Предна подвързия
гръб предна подвързия
Заглавна страница
гръб заглавна страница
ПРЕЛЮБЕЗНА БОЛГАРСКА ЮНОСТЕ! [Обръщение от издателя]
стр. [II]
стр. [III]
стр. [IV]
ВСТУПЛЕНИЕ.
стр. 2
стр. 3
стр. 4
КНИГА ПЕРВА НАЧЕРТАТЕЛНА.
ИМЕ.
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
МЕСТОИМЕНИЕ.
стр. 26
ГЛАГОЛ.
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
ПРИЧАСТИЕ.
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
ПРЕДЛОГ.
КНИГА ВТОРА ЗНАМЕНАТЕЛНА.
ИМЕ.
МЕСТОИМЕНИЕ.
ГЛАГОЛ.
ПРИЧАСТИЕ.
НАРЕЧИЕ.
стр. 47
СЪЮЗ.
МЕЖДУМЕТИЕ.
КНИГА ТРЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛНА.
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
КНИГА ЧЕТВЪРТА ПЕТА ШЕСТА. ПРАВОПИСА - СЛОЖИ - СТРАДАТЕЛНА.
ПРАВОПИСАНИЕ.
стр. 56
стр. 57
стр. 58
СЛОЖЕНИЕ.
СТРАСТИ.
КНИГА СЕДМА СОЧИНИТЕЛНА.
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
форзац
форзац
гръб задна подвързия
Задна подвързия