-
№ 7202

Триод цветен (пентикостар) (фрагмент) : 146(275) пергамент 1243-1276 г.

Автор:
Година: 1243 г.
Град:
Издателство:
Страници: 13
Категория: Български ръкописи (600г. - 1507г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Фрагментът съдържа молитви в Неделя на Петдесетница, без начало и край: Л.1а-Л.1б: Молитва от св. Василий Велики, началото липсва, Л.1б-Л.2а: Молитва, Л.2а-Л.6б: след богослужебните указания започва третата Василиева молитва; на л.3а преписвачът се моли за Стефан Урош І, Л.6б: пасаж, който предполага, че ръкописът е преписван в сръбския манастир „Студеница”, който е и фамилна гробница на династията на Неманите. Освен сръбския крал Стефан Урош І, в тази молитва са споменати Стефан Неман, в монашество Симеон, основател на династията на Неманите; крал Стефан Първовенчани, в монашество Симон, баща на Стефан Урош І, който е негов трети син; монахиня Анастасия, съпругата на Стефан Неман (Симеон), майка на св. Сава, първият сръбски архиепископ, и на Стефан Първовенчани (Симон); Бележка на писача: не; Приписки: не [abstract] Украса: неовизантийски инициали от геометричен тип в червено; указалки; покупка; 1921 г.; няма данни; няма данни; Подвързия: не, съхранява се в картонена папка; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1921 г. (Отдел за ръкописи и старопечатни книги), 1923, с. 15; Станчев, К. Ръкописни фрагменти от ХІІІ в. в Пловдивската народна библиотека.// Ез. и литература, 30, 1975, № 1, 47-48; Станчев, К. Новопостъпили ръкописи в Пловдивската народна библиотека. – В: Славянска палеография и дипломатика. Т. 1, С., CIBAL, 1980, 61-64.; реставрация: не общо състояние: горният край на листовете подрязан, поради което първият ред не навсякъде е запазен; добре обработен пергамент, различна големина

Съдържание

146(275) Триод цветен (пентикостар)(фрагмент), 1243-1276
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
еталон