-
№ 7203

Требник (Часослов) (фрагмент) : 85(218) хартия трета четвърт на ХVІІ век (1670)

Автор:
Година: 1670 г.
Град:
Издателство:
Страници: 33
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Фрагментът съдържа Богородичен параклис; Бележка на писача: не; Приписки: л.10а, л.11б [abstract] Украса: инициали в червено; на лл.1а, 6б малка правоъгълна плетенична цветна заставка; покупка; 1920 г.; няма данни; намерен в с. Влашко село, Врачанско; воден знак: корона с орнамент, звезда и полумесец (подобно на Mošin-Pajić, № Х от 1671); Подвързия: не, съхранява се в картонена папка; Предишни описания и сигнатури: НР45 (Райнов, Н. Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив. С., 1925); Библиография: Караджова, Д. Орнаментиката в ръкописите от Котленския книжовен център през ХVІІІ век.//Помощни исторически дисциплини. Т.5, 1991, 140-171; Станковић, Р. Рукописи српске редакциjе у Народноj библиотеци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени знаци и датирање. //Археографски прилози, 26-27, 2004-2005, с. 203; Toncheva. H., I. Iliev. The Old Bulgarian Euchologion – a Part of the Manuscript Heritage of Plovdiv National Library. – In: Proceedings of The Final Conference of EMBARK Project. 3-4 April 2012, 37-42.; реставрация: не общо състояние: добро

Съдържание

85(218) Требник (Часослов) (фрагмент), трета четвърт на ХVІІ век (1670)
листове 1 - 10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
листове 11 - 16
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
еталон