-
№ 7204

Служебник : 78(157) хартия последна четвърт на ХV – първа четвърт на ХVІ век (1495-1505)

Автор:
Година: 1495 г.
Град:
Издателство:
Страници: 98
Категория: Български ръкописи (600г. - 1507г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Л.1а-Л.38а: Литургия на св. Василий Велики, Л.38б до края: Литургия на преждеосветените дарове; на залепения лист на гърба на предния форзац: Служба; Бележка на писача: на л.35б горе; Приписки: не [abstract] Украса: червени инициали; геометрични концовки; покупка; 1916 г.; няма данни; няма данни; воден знак: ножица, рядък тип (идентичен с Briquet, № 3688 от 1496); стълба (най-близо до Zonghi, № 1535 от 1483 и № 1541 от 1486); птица в кръг (четири варианта, много подобен на Zonghi, № 1496-1497 от 1499 и Briquet, № 12204 от 1494); ръкавица (събрани пръсти) с полумесец; ръкавица (раздалечени пръсти) със звезда (подобен на Briquet, № 10718 от 1499/1500 и № 10749 от 1504); инициал R с кръст (подобен на Zonghi, № 939-940 от ХV в.); везни с овални подложки (тасове) в кръг (два варианта); на по-късно добавените листа единична котва в кръг със звезда; Подвързия: да; Материал: дърво, кожа; Външни особености: много повредена; налични предна кора и гръбна част; един метален шип в предното ребро на горния капак; на преден форзац е залепен лист от друг ръкопис; Технология и украса: орнаментиката е почти изличена; Оригинална/съвременна: оригинална; Библиография: Станковић, Р. Рукописи српске редакциjе у Народноj библиотеци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени знаци и датирање. //Археографски прилози, 26-27, 2004-2005, 208-209; Toncheva. H., I. Iliev. The Old Bulgarian Euchologion – a Part of the Manuscript Heritage of Plovdiv National Library. – In: Proceedings of The Final Conference of EMBARK Project. 3-4 April 2012, 37-42.; реставрация: не общо състояние: задоволително; обширни тъмни петна от стари навлажнявания; долното и горното поле на листата са проядени

Съдържание

78(157) Служебник, последна четвърт на ХV-първа четвърт на ХVІ век (1495-1505)
предна кора
преден форзац
листове 1 - 10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
листове 11 - 20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
листове 21 - 30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
листове 31 - 40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
листове 41 - 47
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
еталон А
еталон Б