-
№ 7207

Пловдивски псалтир : 4(206) хартия края на ХVІ век (1590-1600)

Автор:
Година: 1590 г.
Град:
Издателство:
Страници: 366
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

От първите осем псалма са запазени само фрагменти, а на л.4 започва девети псалм, следват останалите до псалм 145, без край; на последния лист - Богородична песен; Бележка на писача: не; Приписки: на л.11а приписка от 1747 г. за прилагането на ръкописа от Маню платнар от Пазарджик и затова, че псалтирът е бил в с. Радилово, Пазарджишко; надпис на турски език с година 1121; малък черен печат с образ на светец и година 1742 [abstract] Украса: изящна правоъгълна заставка с преплетени кръгове на л.11а от бели ленти, с листа и пъпки в краищата, дъната са червени; големи инициали с двойно преплетени ленти в бяло, черно и червено в балкански стил на лл.34а, 43б, 52б, 73б, 81б, 90б, 100б, 112б, 121б, 130а, 138а, 147а, 153а, 164б; инициали от плътни червени линии с много възли, пъпки и острия на лл.3а, 4а-б, 39б, 48б, 57а, 61б, 109а, 113б, 171а, с вписани букви на лл.15б, 25а, 123а и от дебели червени ремъци и линии с богато разработен растителен мотив под основата на буквата на лл.11а, 64а, 180б; покупка; 1920 г.; воден знак: единична котва в кръг с ъглест трилистник (много подобно на Mošin, №2310 от 1594); единична котва в кръг с ъглест трилистник и контрамарка GT(ST) (идентичен с Mošin, №2359 от 1591/93, №2361 от 1598 и Briquet, №568 от 1591/93); единична котва с ъглест трилистник и контрамарка PS; единична котва в кръг с ъглест триъгълник и контрамарка RA; Подвързия: не, съхранява се в кутия; Предишни описания и сигнатури: НР21 (Райнов, Н. Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив. С., 1925); МС287 (Стоянов, М. Украса на славянските ръкописи в България. С, 1973); Библиография: Карачорова 1990: Карачорова, И. Особености в текста на Радомировия псалтир.//Старобългаристика/Palaeobulgarica, ХІV, 1990, № 4, 49-60; Карачорова, И. За цифровите означения към библейските песни. – В: ПЭТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 348; Карачорова, И. Към изучаването на библейските песни в славянската ръкописна традиция.//Старобългаристика/Palaeobulgarica, ХХІХ, 2005, № 1, с. 33, 35; Станковић, Р. Рукописи српске редакциjе у Народноj библиотеци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени знаци и датирање. //Археографски прилози, 26-27, 2004-2005, 199; Стоянов, М. Букви и книги. София, 1978, 62-101.; реставрация: да общо състояние: добро, листата са разединени, окапани с восък, разядени и поправяни на много места липси: първите две библейски песни и края на третата; започва от л.1б с четвъртата песен

Съдържание

4(206) Пловдивски псалтир, края на ХVІ век (1590-1600)
л.1-10
л.1а еталон
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
л.41-50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
л.51-60
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
л.61-70
л.61а
л.61б
л.62а
л.62б
л.63а
л.63б
л.64а
л.64б
л.65а
л.65б
л.66а
л.66б
л.67а
л.67б
л.68а
л.68б
л.69а
л.69б
л.70а
л.70б
л.71-80
л.71а
л.71б
л.72а
л.72б
л.73а
л.73б
л.74а
л.74б
л.75а
л.75б
л.76а
л.76б
л.77а
л.77б
л.78а
л.78б
л.79а
л.79б
л.80а
л.80б
л.81-90
л.81а
л.81б
л.82а
л.82б
л.83а
л.83б
л.84а
л.84б
л.85а
л.85б
л.86а
л.86б
л.87а
л.87б
л.88а
л.88б
л.89а
л.89б
л.90а
л.90б
л.91-100
л.91а
л.91б
л.92а
л.92б
л.93а
л.93б
л.94а
л.94б
л.95а
л.95б
л.96а
л.96б
л.97а
л.97б
л.98а
л.98б
л.99а
л.99б
л.100а
л.100б
л.101-110
л.101а
л.101б
л.102а
л.102б
л.103а
л.103б
л.104а
л.104б
л.105а
л.105б
л.106а
л.106б
л.107а
л.107б
л.108а
л.108б
л.109а
л.109б
л.110а
л.110б
л.111-120
л.111а
л.111б
л.112а
л.112б
л.113а
л.113б
л.114а
л.114б
л.115а
л.115б
л.116а
л.116б
л.117а
л.117б
л.118а
л.118б
л.119а
л.119б
л.120а
л.120б
л.121-130
л.121а
л.121б
л.122а
л.122б
л.123а
л.123б
л.124а
л.124б
л.125а
л.125б
л.126а
л.126б
л.127а
л.127б
л.128а
л.128б
л.129а
л.129б
л.130а
л.130б
л.131-140
л.131а
л.131б
л.132а
л.132б
л.133а
л.133б
л.134а
л.134б
л.135а
л.135б
л.136а
л.136б
л.137а
л.137б
л.138а
л.138б
л.139а
л.139б
л.140а
л.140б
л.141-150
л.141а
л.141б
л.142а
л.142б
л.143а
л.143б
л.144а
л.144б
л.145а
л.145б
л.146а
л.146б
л.147а
л.147б
л.148а
л.148б
л.149а
л.149б
л.150а
л.150б
л.151-160
л.151а
л.151б
л.152а
л.152б
л.153а
л.153б
л.154а
л.154б
л.155а
л.155б
л.156а
л.156б
л.157а
л.157б
л.158а
л.158б
л.159а
л.159б
л.160а
л.160б
л.161-170
л.161а
л.161б
л.162а
л.162б
л.163а
л.163б
л.164а
л.164б
л.165а
л.165б
л.166а
л.166б
л.167а
л.167б
л.168а
л.168б
л.169а
л.169б
л.170а
л.170б
л.171-180
л.171а
л.171б
л.172а
л.172б
л.173а
л.173б
л.174а
л.174б
л.175а
л.175б
л.176а
л.176б
л.177а
л.177б
л.178а
л.178б
л.179а
л.179б
л.180а
л.180б
л.181-183
л.181а
л.181б
л.182а
л.182б
л.183а
л.183б