-
№ 7210

Требник : 90(35) хартия последна четвърт на ХVІ век (1590-1600)

Автор:
Година: 1590 г.
Град:
Издателство:
Страници: 231
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа Чинопоследования и молитви: Молитва за починал мирянин, Чинопоследование над починал мирянин, Чин за освещаване на благовонното масло, Чин за Светото Богоявление и т.н.; Бележка на писача: не; Приписки: л.95б [abstract] Украса: червени инициали от плътни червени линии с точки и извивки; в периода 1884-1900 г.; няма данни; няма данни; воден знак: единична котва в кръг с ъглест трилистник и контрамарка СВ; Подвързия: не, съхранява се в кутия; Предишни описания и сигнатури: НР25 (Райнов, Н. Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив. С., 1925); Библиография: Станковић, Р. Рукописи српске редакциjе у Народноj библиотеци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени знаци и датирање. //Археографски прилози, 26-27, 2004-2005, с. 205; Тончева, Х. Старобългарските "Молитви за всяка потреба" в развоя на славянската ръкописна книжнина (до края на ХIХ век). Пловдив, 2000; Шнитер, М. Молитва и магия. С., 2001; Toncheva. H., I. Iliev. The Old Bulgarian Euchologion – a Part of the Manuscript Heritage of Plovdiv National Library. – In: Proceedings of The Final Conference of EMBARK Project. 3-4 April 2012, 37-42.; реставрация: не общо състояние: много добро; лл.24, 49-62, 100 са отделени от книжното тяло липси: без начало и край, липси и в средата; лл.63, 78, 86 от печатната фолиация; започва от 5-та до 10-та пълни тетради, след което неправилно са подредени 2-ра (с 4 листа) и 3-та (с 2 листа), 18-та пълна, следват 11-та, 12-та и 13-та (със 7 листа) и 14-18-та пълни тетради

Съдържание

90(35) Требник, последна четвърт на ХVІ в. (1590–1600)
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
л.41-50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
л.51-60
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
л.61-70
л.61а
л.61б
л.62а
л.62б
л.64а
л.64б
л.65а
л.65б
л.66а
л.66б
л.67а
л.67б
л.68а
л.68б
л.69а
л.69б
л.70а
л.70б
л.71-80
л.71а
л.71б
л.72а
л.72б
л.73а
л.73б
л.74а
л.74б
л.75а
л.75б
л.76а
л.76б
л.77а
л.77б
л.79а
л.79б
л.80а
л.80б
л.81-90
л.81а
л.81б
л.82а
л.82б
л.83а
л.83б
л.84а
л.84б
л.85а
л.85б
л.87а
л.87б
л.88а
л.88б
л.89а
л.89б
л.90а
л.90б
л.91-100
л.91а
л.91б
л.92а
л.92б
л.93а
л.93б
л.94а
л.94б
л.95а
л.95б
л.96а
л.96б
л.97а
л.97б
л.98а
л.98б
л.99а
л.99б
л.100а
л.100б
л.101-110
л.101а
л.101б
л.102а
л.102б
л.103а
л.103б
л.104а
л.104б
л.105а
л.105б
л.106а
л.106б
л.107а
л.107б
л.108а
л.108б
л.109а
л.109б
л.110а
л.110б
л.111-118
л.111а
л.111б
л.112а
л.112б
л.113а
л.113б
л.114а
л.114б
л.115а
л.115б
л.116а
л.116б
л.117а
л.117б
л.118а
л.118б
еталон