-
№ 7211

Михаилов празничен миней : 44(81) хартия 1591 г.

Автор:
Година: 1591 г.
Град:
Издателство:
Страници: 481
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа Служби за по-големите празници през годината – от Рождество Богородично (8. ХІ.). Някои от службите имат синаксарни жития. Включва и служба без синаксар за св. Петка Търновска; Бележка на писача: тайнописни бележки на л.69б и л.114б (с по-дребно писмо долу) от 6 юни 1591 г., втората гласи, че ръкописът е писан от дяк Михаил; Приписки: от 1756 г. на предната дъска, че ръкописът е бил в с. Догано (вероятно с. Доганово, Софийско); според по-късна приписка на последен коричен лист от поп Цвятко, ръкописът е бил и в с. Вакарел (Софийско); надпис на предната дъска - с. Марзян (вер. с. Мързян, дн. с. Бенковски), Пловдивско; на л.3б в лявото поле за прилагането на ръкописа [abstract] Украса: растително-геометрични инициали в червено и черно на лл.36а-б, 54а, 67а, 77б, 91б, 116а, 121а, 202а-б, 228а; кръстовидна концовка на л.69б; указалки на лл.75б, 76б, 78б, 79б; дар; 17 май 1903 г.; Д. В. Манчов; дяк Михаил; няма данни; воден знак: котва в кръг и мечообразен кръст (краят на ХVІ век); Подвързия: да; Материал: дърво, кожа; Външни особености: силно повредена; предната кора е с липсваща долна част, задната кора е с липсваща третина; книжното тяло е деформирано – огънато назад; Технология и украса: орнаментиране чрез щамповка; Оригинална/съвременна: оригинална; Предишни описания и сигнатури: НР18 (Райнов, Н. Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив. С., 1925); СК253 (Христова, Б., Д. Караджова, А. Икономова. Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982); Библиография: Годишник на Пловдивската народна библиотека за 1906 г. (Библиографически работи), 1907, 27-29; Кожухаров, С. Търновска (Евтимиева?) служба за св. Петка Епиватска. – В: Проблеми на старобългарската поезия. С., 2004, 109-139; Стоянов, М. Букви и книги. София, 1978, 62-101; Христова, Б., Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници X-XVIII век. Т. 2. ХVІ-ХVІІІ век. С., 2004, с. 24, № 207; Чешко, Е. Кирилло-Мефодиевский перевод Псалтыри и среднеболгарские правленые редакции. Структура слова и реляционные элементы. – В: Исследования по славяно-византийскому и западноевропейскому Средновековью. Т.1. С., 1989, с. 218.; реставрация: не общо състояние: задоволително; лл.2, 33, 181, 221, 234, 239 са отделени от книжното тяло; лл.86-88, 211 скъсани надлъжно; при лл.1-2, 152-171,176-177 нарушаване целостта на листата в долен десен ъгъл със засягане на текста; л.15б е неизписан липси: 1 л. от 1-ва, 8-ма, 11-та, 14-а, 15-та, 22-ра, 23-та, 28-ма, 29-та, 30-та, 31-ва, 33-та, 34-тетрада, 6 л. от 5-та тетрада, 3 л. от 7-ма, 20-та, 32-ра и 35-та тетрада, 2 л. от 17-та, 4 л. от 26-та тетрада

Съдържание

44(81) Михаилов празничен миней, 1591 г.
предна кора
преден форзац
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
л.41-50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
л.51-60
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
л.61-70
л.61а
л.61б
л.62а
л.62б
л.63а
л.63б
л.64а
л.64б
л.65а
л.65б
л.66а
л.66б
л.67а
л.67б
л.68а
л.68б
л.69а
л.69б
л.70а
л.70б
л.71-80
л.71а
л.71б
л.72а
л.72б
л.73а
л.73б
л.74а
л.74б
л.75а
л.75б
л.76а
л.76б
л.77а
л.77б
л.78а
л.78б
л.79а
л.79б
л.80а
л.80б
л.81-90
л.81а
л.81б
л.82а
л.82б
л.83а
л.83б
л.84а
л.84б
л.85а
л.85б
л.86а
л.86б
л.87а
л.87б
л.88а
л.88б
л.89а
л.89б
л.90а
л.90б
л.91-100
л.91а
л.91б
л.92а
л.92б
л.93а
л.93б
л.94а
л.94б
л.95а
л.95б
л.96а
л.96б
л.97а
л.97б
л.98а
л.98б
л.99а
л.99б
л.100а
л.100б
л.101-110
л.101а
л.101б
л.102а
л.102б
л.103а
л.103б
л.104а
л.104б
л.105а
л.105б
л.106а
л.106б
л.107а
л.107б
л.108а
л.108б
л.109а
л.109б
л.110а
л.110б
л.111-120
л.111а
л.111б
л.112а
л.112б
л.113а
л.113б
л.114а
л.114б
л.115а
л.115б
л.116а
л.116б
л.117а
л.117б
л.118а
л.118б
л.119а
л.119б
л.120а
л.120б
л.121-130
л.121а
л.121б
л.122а
л.122б
л.123а
л.123б
л.124а
л.124б
л.125а
л.125б
л.126а
л.126б
л.127а
л.127б
л.128а
л.128б
л.129а
л.129б
л.130а
л.130б
л.131-140
л.131а
л.131б
л.132а
л.132б
л.133а
л.133б
л.134а
л.134б
л.135а
л.135б
л.136а
л.136б
л.137а
л.137б
л.138а
л.138б
л.139а
л.139б
л.140а
л.140б
л.141-150
л.141а
л.141б
л.142а
л.142б
л.143а
л.143б
л.144а
л.144б
л.145а
л.145б
л.146а
л.146б
л.147а
л.147б
л.148а
л.148б
л.149а
л.149б
л.150а
л.150б
л.151-160
л.151а
л.151б
л.152а
л.152б
л.153а
л.153б
л.154а
л.154б
л.155а
л.155б
л.156а
л.156б
л.157а
л.157б
л.158а
л.158б
л.159а
л.159б
л.160а
л.160б
л.161-170
л.161а
л.161б
л.162а
л.162б
л.163а
л.163б
л.164а
л.164б
л.165а
л.165б
л.166а
л.166б
л.167а
л.167б
л.168а
л.168б
л.169а
л.169б
л.170а
л.170б
л.171-179
л.171а
л.171б
л.172а
л.172б
л.173а
л.173б
л.174а
л.174б
л.175а
л.175б
л.176а
л.176б
л.177а
л.177б
л.178а
л.178б
л.179а
л.179б
л.181-190
л.181а
л.181б
л.182а
л.182б
л.183а
л.183б
л.184а
л.184б
л.185а
л.185б
л.186а
л.186б
л.187а
л.187б
л.188а
л.188б
л.189а
л.189б
л.190а
л.190б
л.191-200
л.191а
л.191б
л.192а
л.192б
л.193а
л.193б
л.194а
л.194б
л.195а
л.195б
л.196а
л.196б
л.197а
л.197б
л.198а
л.198б
л.199а
л.199б
л.200а
л.200б
л.201-210
л.201а
л.201б
л.202а
л.202б
л.203а
л.203б
л.204а
л.204б
л.205а
л.205б
л.206а
л.206б
л.207а
л.207б
л.208а
л.208б
л.209а
л.209б
л.210а
л.210б
л.211-220
л.211а
л.211б
л.212а
л.212б
л.213а
л.213б
л.214а
л.214б
л.215а
л.215б
л.216а
л.216б
л.217а
л.217б
л.218а
л.218б
л.219а
л.219б
л.220а
л.220б
л.221-230
л.221а
л.221б
л.222а
л.222б
л.223а
л.223б
л.224а
л.224б
л.225а
л.225б
л.226а
л.226б
л.227а
л.227б
л.228а
л.228б
л.229а
л.229б
л.230а
л.230б
л.231-240
л.231а
л.231б
л.232а
л.232б
л.233а
л.233б
л.234а
л.234б
л.235а
л.235б
л.236а
л.236б
л.237а
л.237б
л.238а
л.238б
л.239а
л.239б
заден форзац
задна кора
еталон