-
№ 7215

Служебник : 77(49) хартия втора четвърт на ХV век (1435-1445, 1448); втора четвърт на ХVІІ век (1630-1640)

Автор:
Година: 1435 г.
Град:
Издателство:
Страници: 167
Категория: Български ръкописи (600г. - 1507г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Конволют. Съдържа: Л.1-Л.36: Служебник, началото и краят липсват, правопис двуеров, двуюсов, Л.37-Л.42: Изборен апостол и Евангелие, ресавски правопис, Л.43-Л.55: Единадесет Възкресни Евангелия, ресавски правопис, Л.56-Л.74: Част от Триод (постен), Лазарова служба, двуеров правопис, Л.75-Л.83: Катавасии, двуеров правопис; Бележка на писача: не; Приписки: л.44; л.54б; на л.55б упражняване изписването на букви [abstract] Украса: червени инициали от плътни линии на лл.4а, 5а, 8а, 9а, 18а, други в червено с точки и извити ленти на лл.13б, 15б, 24б, 39б, 41а, трети от черни и червени линии на лл.46а, 44а, 48а, 50а, 51а, 52б; в периода 1884-1900 г.; няма данни; няма данни; воден знак: лл.1-36 ножица, стандартен тип; лл.37-42 кула; лл.43-55 три луни с контрамарка ЗВР; лл.56-74 ножица, стандартен тип; лл.75-84 ножица, стандартен тип; Подвързия: да; Оригинална/съвременна: съвременна; Предишни описания и сигнатури: НР49 (Райнов, Н. Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив. С., 1925); Библиография: Станковић, Р. Рукописи српске редакциjе у Народноj библиотеци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени знаци и датирање. //Археографски прилози, 26-27, 2004-2005, 207-208; Toncheva. H., I. Iliev. The Old Bulgarian Euchologion – a Part of the Manuscript Heritage of Plovdiv National Library. – In: Proceedings of The Final Conference of EMBARK Project. 3-4 April 2012, 37-42.; реставрация: да, през 1965 г. в НБКМ, Лабораторията за консервация и реставрация общо състояние: добро

втора четвърт на ХV век (1435-1445, 1448).| втора четвърт на ХVІІ век (1630-1640).

Съдържание

77(49) Служебник, втора четвърт на ХV/ХVІІ век
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
л.41-50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
л.51-60
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
л.61-70
л.61а
л.61б
л.62а
л.62б
л.63а
л.63б
л.64а
л.64б
л.65а
л.65б
л.66а
л.66б
л.67а
л.67б
л.68а
л.68б
л.69а
л.69б
л.70а
л.70б
л.71-83
л.71а
л.71б
л.72а
л.72б
л.73а
л.73б
л.74а
л.74б
л.75а
л.75б
л.76а
л.76б
л.77а
л.77б
л.78а
л.78б
л.79а
л.79б
л.80а
л.80б
л.81а
л.81б
л.82а
л.82б
л.83а
л.83б
еталон