-
№ 7219

БՃкваръ Болгарскій съ различны ПоՃченіѧта : За Болга[р]скитѣ оучилища / Изданіе Четвертіе Напечатисѧ въ Тѵпографіѧта на Питарѧ Захаріѧ Каркалеки, Типографа Кнѧжескаго. Въ лѣто 1850. Въ БՃкՃурещъ.

Автор: Берон, Петър Атанасов доктор ок. 1795-1871.
Година: 1850 г.
Град: Букурещ
Издателство: Типография на Захария Каркалеки и сина его
Страници: 208
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 2
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържание: Таблици с букви, с. 3 ; Таблици със срички, с. 4 ; І. Части на речта, с. 5-16 ; ІІ. Молитви, с. 17-26 (има и молитви на църковно-славянски език) ; ІІІ. Добри съвети, с. 26-30 ; VІ. Умни отговори, с. 30-39 ; V. Басни, с. 40-46 ; VІ. Различни истории, с. 46-77 ; Физически сказания, с. 78-130 ; Аритметика, с. 133-143. Вместо част ІV грешно е отпечатано VІ. По съдържание представлява точна препечатка на Рибния буквар от 1824 г., само че предисловието и послесловието са изпуснати. [abstract] STP; Авторството на Петър Берон не е отбелязано в книгата.; Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; Екземплярът с В93930 и инв. № 14020-1934 е от библиотеката на Никола Начов.; STP; 2 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 251, с. 13 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 176, с. 167 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 45-47 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 66-67.

Съдържание

БՃкваръ Болгарскій съ различны ПоՃченіѧта : За Болга[р]скитѣ оучилища. Изданіе Четвертіе
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Букви]
[с.] 2
[с.] 3
[Срички]
[с.] 4
[І. Части на речта]
Имена А҃
[с.] 5
[с.] 6
Прилагательны в҃
[с.] 7
Членове имѧна и прилагательны г҃
[с.] 8
Мѣстоименіѫ. д҃
Глаголъ є҃
[с.] 9
[с.] 10
Предлози съ дрՃги рѣчи собраны ѕ҃
[с.] 11
Нарѣчіѧ з҃
[с.] 12
Производны и҃
[с.] 13
[с.] 14
Собраны ѳ҃
[с.] 15
[с.] 16
ІІ. [Молитви]
Всѧко дѣте треба, кога ще си легне[...]Молитвами свѧтыхъ отецъ нашихъ, Господи[...]
Царю небесный, ѹтѣшителю, дՃше истины[...]
Свѧтый Боже, свѧтый крѣпкій, свѧтый безсмертный ; помилՃй насъ[...]
[с.] 17
Пресвѧтаѧ тройце помилՃй насъ[...]
Отче нашъ иже еси на небесѣхъ[...]
[с.] 18
ВѣрՃю во єдинаго Бога отца вседержителѧ и творца небՃ и земли[...]
Вторагѡ собора
[с.] 19
Достойно єсть іакѡ воистиннՃ блажити тѧ БогородицՃ, прысноблаженнՃю[...]
[с.] 20
[с.] 21
Молитвы ѹтренны
Воставше ѿ сна припадемъ ти блаже и[...]
[с.] 22
Ѿ сна воставъ благодарю тѧ свѧтаѧ троице[...]
[с.] 23
Молитва предъ да сѣднемъ да пладнՃвамы
Подирь пладнՃвавіето
[с.] 24
Молитва предъ да сѣднимъ да вечерѧмы
Молитва предъ да наченатъ да четатъ дѣцата
[с.] 25
Молитва като совершатъ
ІІІ. Добры совѣты
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
VІ [ІV]. Ճмны ѿвѣты
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
V. Басни (темсили)
1. Кога сѧ насилимъ многѡ измыслѧы
2. Секій матри за неправдата
3. Наготви си навремѧто щото ще ти потреба
4. Който ище много загՃбѧ и малкото
[с.] 40
5. Който ѕлѣ мысли, ѕло намира
6. Не ищи невозможны нѣща
7. Нѣкой хортՃватъ много, а не правѧтъ нищо
[с.] 41
8. Дрехата не прави человѣка
9. Секій ище да живѣе
10. Секій сѧка себе си да є нѣщо
[с.] 42
11. Ѿ лакомството много лошавины происхождатъ
12. Който стՃва ѕло на празднѡ дыри добра причина (себепъ)
13. ЛՃкавытѣ (шіиретитѣ) ѕло намиратъ
[с.] 43
14. На безՃмнытѣ много минՃватъ презъ Главата додѣ сѧ наՃчатъ ѹмъ
15. Който сѧ трՃди не быва сиромахъ
[с.] 44
16. Не вѣровай противникатъ си
17. Кога си помагатъ человѣцытѣ избавѧтъ сѧ
[с.] 45
18.Сѧко общество сѧ ѹпазѧ кога согласнѡ сѧ трՃдѧтъ сичкитѣ членове
VІ. Различны Історїи
Молчалива молба
[с.] 46
Воздержаніе
Различіе междՃ баща и ѹчитель
[с.] 47
Полза ѿ ѹченіето
Кое богатство не сѧ загՃба
Истинско благородіе
Царь за гнѣватъ
[с.] 48
Безмѣстна любовь
Секій сам си знай гдѣ го боли
[с.] 49
Естественна Ікона
[с.] 50
Да не слՃшашь секиго
Що є Человѣкъ
[с.] 51
Катадневно свое испытваніе
Добра Совѣсть
Великолѣпенъ даръ
[с.] 52
Почтената ѡдежда
[с.] 53
Польза ѿ ѕла жена
Сѧко неполезно хՃдожество треба да сѧ покрՃсва
Коѧ войнска є страшна
[с.] 54
Польза ѿ хՃлницытѣ
Кроткость Філіппова
Голѣмо запомнѧніе
[с.] 55
Честь на по старытѣ
ЛюботрՃдны ѹченицы
[с.] 56
Смиренныатъ Агаѳоклъ
Колко сила има ѡтхранѧніето
[с.] 57
Періклеовата Кроткость
[с.] 58
Ненадеждна молба
Евтіна мՃдрость
[с.] 59
Изрѧдно Ѿмащеніе
[с.] 60
Изрѧденъ Самодержецъ
[с.] 61
Вѣренъ намѣрникъ
[с.] 62
Злѣ ѡтхрненото дѣте
[с.] 63
СՃдилище Аріопагъ
[с.] 64
Каквь треба да са садницытѣ
Какво є солнечното затемненіе
Благородно пріѧтелство
[с.] 65
Кой є благополՃченъ
[с.] 66
БезՃмникъ
[с.] 67
Братска любовь
Изрѧдно пріѧтельство
[с.] 68
МՃчительско благополՃчіе
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
Філіппъ и Арістотель
Філіппъ поздравлѧва Арістотелѧ
Антігонъ и Зинонъ
[с.] 72
Совѣстьта є сՃдникъ человѣкՃ
[с.] 73
Никой не постига Божіатъ промыслъ
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
ВеликодՃшныатъ Камілъ
[с.] 77
7. Фѵсічески сказанііата
Соль
Каффе
[с.] 78
Захарь
[с.] 79
Табакъ или тютюнъ
[с.] 80
ПамՃкъ
Ленъ
[с.] 81
Обезьѧна (маймՃнъ). (1.)
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
Слонъ. (Філь.) (2)
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
Носорогъ (3).
[с.] 88
[с.] 89
Тарандъ (Заморскій Еленъ. (4.)
[с.] 90
Бобръ (КՃндՃсъ). (5.)
[с.] 91
[с.] 92
Крокоділъ. (6)
[с.] 93
Рѣченъ Конь. (7)
[с.] 94
Камилско птыче (8.)
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
Жеравъ. (9)
Щаркъ. (10.)
[с.] 98
Китъ. (11.)
[с.] 99
[с.] 100
Делфінъ (домозъ балакъ. (12.)
[с.] 101
Пчелы
[с.] 102
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
Мравы
[с.] 106
[с.] 107
[с.] 108
Человѣкъ
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с.] 115
ВоздՃшни іавленіѧ
[с.] 116
[с.] 117
[с.] 118
[с.] 119
[с.] 120
[с.] 121
[с.] 122
[с.] 123
[с.] 124
[с.] 125
[с.] 126
[с.] 127
[с.] 128
[с.] 129
[с.] 130
[с. 131]
[с. 132]
Аріѳметіка
Числа
[с. 133]
[с.] 134
Приложеніе
[с.] 135
Ѡтложеніе
[с.] 136
Ѹмноженіе
[с.] 137
[с.] 138
Дѣленіе
[с.] 139
[с.] 140
Приноженіе / Ѡтложеніе
[с.] 141
Ѹмноженіе / Дѣленіе
[с.] 142
[с.] 143
[с. 144]
[Илюстрации]
[Табл.] І. [1. Оранготанъ, 3. Носорогъ]
[Табл.] II. [2. Филъ]
[Табл.] III. [4. Тарандъ, 5. Бобръ или КондՃсъ]
[Табл.] ІV. [6. Крокодилъ]
[Табл.] V. [8. Камилско птыче, 7. Рѣчный конъ]
[Табл.] VI. [10. Щаркъ, 9. Жеравъ]
[Табл.] VII. [11. Китъ]
[Табл.] VІІІ. [12. Делфинъ]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]