-
№ 7220

Евангелие-апракос [микрофилм] Add. MS 37008, Британска библиотека. 1413

Автор: Георги преписвач; Georgi transciber; Британска библиотека Славянски и източноевропейски колекции притежател; <<The>> British Library Slavonic and East European Collections owner
Година: 1413 г.
Град: Белград
Издателство: Георги [преписвач]
Страници: 399
Категория: Български ръкописи (600г. - 1507г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът съдържа евангелски четива за цялата година. Менологий.; The manuscript contains Gospel articles for the whole year. Menologion. [abstract] BULG; Материал : хартия; Material Description : paper; Общо състояние : добро; Condition : good; Колофон на л. 386v, според който ръкописът е писан в Белград през 1413 г. за Никифор "kephales poleos Bellagradon" и съпругата му Мария от книжовника Георги. Ръкописът е подарен на храма "Св. Марина" в Белград. По-късните бележки включват на л. 1 списък с 28 книги принадлежали на църквата "Св. Марина". На л. 46 се открива приписка на славянски от преписвача на ръкописа, посветена на св. Марина.; Colophone on f. 386v, stating that the manuscript is written in Belgrade in 1413 for Nicephor "kephales poleos Bellagradon" and his wife Maria by the copyst Georgi. The manuscript was donated to the church of St. Marina at Belgrade. Later notes include a list of 28 books belonging to the church of St. Marina (f. 1). On f. 46 is a note in Slavonic, written by the scribe and devoted to St. Marina.; Ръкопис, Add. MS 37008 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Manuscript, Add. MS 37008 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Микрофилм БАН. Централна библиотека Британска библиотека 2005 1 микрофилмова ролка ; позитив : черно-бял ; 398 двойни кадъра ; 35x19900 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> British Library 2005 1 microfilm reel; positive : Black-white ; 398 double frames; 19900x3600 mm. The manuscript is fully copied.

Съдържание

Евангелие-апракос (Gospel-aprakos) [микрофилм] Add. MS 37008, Британска библиотека. 1413 г.
л. I
л. 1
л. 2
л. 3
л. 4
л. 5
л. 6
л. 7
л. 8
л. 9
л. 10
л. 11
л. 12
л. 13
л. 14
л. 15
л. 16
л. 17
л. 18
л. 19
л. 20
л. 21
л. 22
л. 23
л. 24
л. 25
л. 26
л. 27
л. 28
л. 29
л. 30
л. 31
л. 32
л. 33
л. 34
л. 35
л. 36
л. 37
л. 38
л. 39
л. 40
л. 41
л. 42
л. 43
л. 44
л. 45
л. 46
л. 47
л. 48
л. 49
л. 50
л. 51
л. 52
л. 53
л. 54
л. 55
л. 56
л. 57
л. 58
л. 59
л. 60
л. 61
л. 62
л. 63
л. 64
л. 65
л. 66
л. 67
л. 68
л. 69
л. 70
л. 71
л. 72
л. 73
л. 74
л. 75
л. 76
л. 77
л. 78
л. 79
л. 80
л. 81
л. 82
л. 83
л. 84
л. 85
л. 86
л. 87
л. 88
л. 89
л. 90
л. 91
л. 92
л. 93
л. 94
л. 95
л. 96
л. 97
л. 98
л. 99
л. 100
л. 101
л. 102
л. 103
л. 104
л. 105
л. 106
л. 107
л. 108
л. 109
л. 110
л. 111
л. 112
л. 113
л. 114
л. 115
л. 116
л. 117
л. 118
л. 119
л. 120
л. 121
л. 122
л. 123
л. 124
л. 125
л. 126
л. 127
л. 128
л. 129
л. 130
л. 131
л. 132
л. 133
л. 134
л. 135
л. 136
л. 137
л. 138
л. 139
л. 140
л. 141
л. 142
л. 143
л. 144
л. 145
л. 146
л. 147
л. 148
л. 149
л. 150
л. 151
л. 152
л. 153
л. 154
л. 155
л. 156
л. 157
л. 158
л. 159
л. 160
л. 161
л. 162
л. 163
л. 164
л. 165
л. 166
л. 167
л. 168
л. 169
л. 170
л. 171
л. 172
л. 173
л. 174
л. 175
л. 176
л. 177
л. 178
л. 179
л. 180
л. 181
л. 182
л. 183
л. 184
л. 185
л. 186
л. 187
л. 188
л. 189
л. 190
л. 191
л. 192
л. 193
л. 194
л. 195
л. 196
л. 197
л. 198
л. 199
л. 200
л. 201
л. 202
л. 203
л. 204
л. 205
л. 206
л. 207
л. 208
л. 209
л. 210
л. 211
л. 212
л. 213
л. 214
л. 215
л. 216
л. 217
л. 218
л. 219
л. 220
л. 221
л. 222
л. 223
л. 224
л. 225
л. 226
л. 227
л. 228
л. 229
л. 230
л. 231
л. 232
л. 233
л. 234
л. 235
л. 236
л. 237
л. 238
л. 239
л. 240
л. 241
л. 242
л. 243
л. 244
л. 245
л. 246
л. 247
л. 248
л. 249
л. 250
л. 251
л. 252
л. 253
л. 254
л. 255
л. 256
л. 257
л. 258
л. 259
л. 260
л. 261
л. 262
л. 263
л. 264
л. 265
л. 266
л. 267
л. 268
л. 269
л. 270
л. 271
л. 272
л. 273
л. 274
л. 275
л. 276
л. 277
л. 278
л. 279
л. 280
л. 281
л. 282
л. 283
л. 284
л. 285
л. 286
л. 287
л. 288
л. 289
л. 290
л. 291
л. 292
л. 293
л. 294
л. 295
л. 296
л. 297
л. 298
л. 299
л. 300
л. 301
л. 302
л. 303
л. 304
л. 305
л. 306
л. 307
л. 308
л. 309
л. 310
л. 311
л. 312
л. 313
л. 314
л. 315
л. 316
л. 317
л. 318
л. 319
л. 320
л. 321
л. 322
л. 323
л. 324
л. 325
л. 326
л. 327
л. 328
л. 329
л. 330
л. 331
л. 332
л. 333
л. 334
л. 335
л. 336
л. 337
л. 338
л. 339
л. 340
л. 341
л. 342
л. 343
л. 344
л. 345
л. 346
л. 347
л. 348
л. 349
л. 350
л. 351
л. 352
л. 353
л. 354
л. 355
л. 356
л. 357
л. 358
л. 359
л. 360
л. 361
л. 362
л. 363
л. 364
л. 365
л. 366
л. 367
л. 368
л. 369
л. 370
л. 371
л. 372
л. 373
л. 374
л. 375
л. 376
л. 377
л. 378
л. 379
л. 380
л. 381
л. 382
л. 383
л. 384
л. 385
л. 386
л. 387
л. 388
л. 389
л. 390
л. 391
л. 392
л. 393
л. 394
л. 395
л. 396
л. 397
л. II
л. III