-
№ 7221

Четириевангелие [микрофилм] Add. MS 39628, Британска библиотека. 1354Кързъново евангелиеCurzon Gospel

Автор: Британска библиотека Славянски и източноевропейски колекции притежател; <<The>> British Library Slavonic and East European Collections owner
Година: 1354 г.
Град:
Издателство:
Страници: 199
Категория: Български ръкописи (600г. - 1507г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът съдържа текста на евангелията на Матей, Марко, Лука и Йоан. Синаксар. Съвпаденията между Кързоновото и Банишкото евангелие (НБКМ-София, № 847) показват, че голяма част от текста на двата ръкописа имат общ антиграф. На л. 130v се открива заглавие на гръцки език, изписано на кирилица. Под 30-ти януари се споменава българския цар Петър. Ръкописът се датира възоснова на първата година, поместена в календара на евангелието - 1354.; The manuscript contains the Gospels by Matthew, Mark, Luke and John. Synaxarion. Remarkable coincidences between the Curzon and Banica Gospel (NBKM-Sofia, № 847) indicate that large portions of text of the two manuscripts share a common antegraph. Greek title with Cyrillic letters placed on f. 130v. On January the 30-th the Bulgarian Tzar Petur is mentioned. 1354 is the first year listed in the calendar. [abstract] BULG; Материал : пергамент; Material Description : parchment; Общо състояние : лошо; Condition : poor; Ръкопис, Add. MS 39628 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Manuscript, Add. MS 39628 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Cleminson, R. Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections. London, 1988, 123-124, № 79.; Dujcev, I., A. Djourova. Slavonic Manuscripts from the British Museum and Library. London, 1977-1978, 25-26, № 1.; Вакарелийска, С. Съвпадения и разлики в текста и месецослова на два близки евангелски ръкописа: Кързоновото (Видинското) и Банишкото евангелие. - Palaeobulgarica 18(1994), 1, 58-67.; Микрофилм БАН. Централна библиотека Британска библиотека 2005 1 микрофилмова ролка ; позитив : черно-бял ; 198 двойни кадъра ; 35x9900 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> British Library 2005 1 microfilm reel; positive : Black-white ; 198 double frames; 35x9900 mm. The manuscript is fully copied.

Съдържание

Четириевангелие (Gospels) [микрофилм] Add. MS 39628, Британска библиотека. 1354 г.
л. I
л. 1
л. 2
л. 3
л. 4
л. 5
л. 6
л. 7
л. 8
л. 9
л. 10
л. 11
л. 12
л. 13
л. 14
л. 15
л. 16
л. 17
л. 18
л. 19
л. 20
л. 21
л. 22
л. 23
л. 24
л. 25
л. 26
л. 27
л. 28
л. 29
л. 30
л. 31
л. 32
л. 33
л. 34
л. 35
л. 36
л. 37
л. 38
л. 39
л. 40
л. 41
л. 42
л. 43
л. 44
л. 45
л. 46
л. 47
л. 48
л. 49
л. 50
л. 51
л. 52
л. 53
л. 54
л. 55
л. 56
л. 57
л. 58
л. 59
л. 60
л. 61
л. 62
л. 63
л. 64
л. 65
л. 66
л. 67
л. 68
л. 69
л. 70
л. 71
л. 72
л. 73
л. 74
л. 75
л. 76
л. 77
л. 78
л. 79
л. 80
л. 81
л. 82
л. 83
л. 84
л. 85
л. 86
л. 87
л. 88
л. 89
л. 90
л. 91
л. 92
л. 93
л. 94
л. 95
л. 96
л. 97
л. 98
л. 99
л. 100
л. 101
л. 102
л. 103
л. 104
л. 105
л. 106
л. 107
л. 108
л. 109
л. 110
л. 111
л. 112
л. 113
л. 114
л. 115
л. 116
л. 117
л. 118
л. 119
л. 120
л. 121
л. 122
л. 123
л. 124
л. 125
л. 126
л. 127
л. 128
л. 129
л. 130
л. 131
л. 132
л. 133
л. 134
л. 135
л. 136
л. 137
л. 138
л. 139
л. 140
л. 141
л. 142
л. 143
л. 144
л. 145
л. 146
л. 147
л. 148
л. 149
л. 150
л. 151
л. 152
л. 153
л. 154
л. 155
л. 156
л. 157
л. 158
л. 159
л. 160
л. 161
л. 162
л. 163
л. 164
л. 165
л. 166
л. 167
л. 168
л. 169
л. 170
л. 171
л. 172
л. 173
л. 174
л. 175
л. 176
л. 177
л. 178
л. 179
л. 180
л. 181
л. 182
л. 183
л. 184
л. 185
л. 186
л. 187
л. 188
л. 189
л. 190
л. 191
л. 192
л. 193
л. 194
л. 195
л. 196
л. 197
л. 198
л. II