-
№ 7222

Акатист и Поменик [микрофилм] Add. MS 58368, Британска библиотека. 1841.

Автор: Британска библиотека Славянски и източноевропейски колекции притежател; <> British Library Slavonic and East European Collections owner
Година: 1841 г.
Град:
Издателство:
Страници: 64
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът съдържа Служба (1-38v) и Акатист (39-45v) за св. Варвара. Поменик (46-57v). Годината 1841 е отбелязана на последния лист 57v.; The manuscript contains Service (1-38v) and Acathist (39-45v) to St. Barbara. Pomjanik (46-57v). The manuscript is dated 1841 on the last f. 57v [abstract] BULG; Материал : хартия; Material Description : paper; Общо състояние : добро; Condition : good; Ръкопис, Add. MS 58368 <> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Manuscript, Add. MS 58368 <> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Cleminson, R. Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections. London, 1988, 140-141, № 90.; Микрофилм БАН. Централна библиотека Британска библиотека 2005 1 микрофилмова ролка ; позитив : черно-бял ; 63 двойни кадъра ; 35x3150 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <> British Library 2005 1 microfilm reel; positive : Black-white ; 63 double frames; 35x3150 mm. The manuscript is fully copied.

Съдържание

Акатист и Поменик (Akathist and Pomjanik) [микрофилм] Add. MS 58368, Британска библиотека. 1841 г.
л. I
л. 1
л. 2
л. 3
л. 4
л. 5
л. 6
л. 7
л. 8
л. 9
л. 10
л. 11
л. 12
л. 13
л. 14
л. 15
л. 16
л. 17
л. 18
л. 19
л. 20
л. 21
л. 22
л. 23
л. 24
л. 25
л. 26
л. 27
л. 28
л. 29
л. 30
л. 31
л. 32
л. 33
л. 34
л. 35
л. 36
л. 37
л. 38
л. 39
л. 40
л. 41
л. 42
л. 43
л. 44
л. 45
л. 46
л. 47
л. 48
л. 49
л. 50
л. 51
л. 52
л. 53
л. 54
л. 55
л. 56
л. 57
л. 58
л. 59
л. 60
л. 61
л. II
л. ІІІ
л. IV