-
№ 7223

Четириевангелие [микрофилм] Add. MS 39625, Британска библиотека 1348.Видинско евангелиеVidin Gospel

Автор: Британска библиотека Славянски и източноевропейски колекции притежател; <<The>> British Library Slavonic and East European Collections owner
Година: 1348 г.
Град: Бдин
Издателство:
Страници: 208
Категория: Български ръкописи (600г. - 1507г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът съдържа текста на евангелията на Матей, Марко, Лука и Йоан. Текстът е снабден с таблици, литургични указания, Амониеви глави, менологий и синаксар.; The manuscript contains the Gospels by Matthew, Mark, Luke and John. The text is provided with tables, liturgical divisions, Ammonian sections, menology and synaxarion. [abstract] BULG; Материал : пергамент; Material Description : parchment; Общо състояние : добро ; липсва началото (Матей 1-15) на ръкописа.; Condition : good; a large amount of text is missing in the beginning (Matthew 1-15) of the manuscript.; Приписки : Колофон на л. 207v, в който се споменава, че ръкописът е писан в Бдин (Видин) по времето на цар Йоан Александър, "младия цар" Йоан Срацимир и патриарх Теодосий (Търновски) по поръчка на митрополит Даниил. Маргинална бележка на писача на л. 36v (за извършена грешка при преписването на текста).; Notes Description : Colophone on f. 207v, which states that the manuscript was written in Bdin (Vidin) under Tsar Ioan Alexander, "young Tsar" Ioan Sracimir, Patriarh Theodosius, and is ordered by Metropolitan Daniil. On f. 36v - a marginal note (about a mistake during the copying of the text).; Ръкопис Донесен от Р. Кързън от манастира Каракала, Света гора, Атон. 1837; Manuscript Brought by Robert Curzon from the monastery Caracalla on Mount Athos. 1837; Ръкопис, Add. MS 39625 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Manuscript, Add. MS 39625 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Cleminson, R. Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections. London, 1988, 118-119, № 76.; Dujcev, I., A. Djourova. Slavonic Manuscripts from the British Museum and Library. London, 1977-1978, 30-31, № 5.; Куев, К. Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете. С., 1986, 256-257.; Микрофилм БАН. Централна библиотека Британска библиотека 2005 1 микрофилмова ролка ; позитив : черно-бял ; 210 двойни кадъра ; 35x10500 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> British Library 2005 1 microfilm reel; positive : Black-white ; 210 double frames; 35x10500 mm. The manuscript is fully copied.

Съдържание

Четириевангелие [Gospels] [микрофилм ] Add. MS 39625, Британска библиотека. 1348 г.
л. 1
л. 2
л. 3
л. 4
л. 5
л. 6
л. 7
л. 8
л. 9
л. 10
л. 11
л. 12
л. 13
л. 14
л. 15
л. 16
л. 17
л. 18
л. 19
л. 20
л. 21
л. 22
л. 23
л. 24
л. 25
л. 26
л. 27
л. 28
л. 29
л. 30
л. 31
л. 32
л. 33
л. 34
л. 36
л. 37
л. 38
л. 39
л. 40
л. 41
л. 42
л. 43
л. 44
л. 45
л. 46
л. 47
л. 48
л. 49
л. 50
л. 51
л. 52
л. 53
л. 54
л. 55
л. 56
л. 57
л. 58
л. 59
л. 60
л. 61
л. 62
л. 63
л. 64
л. 65
л. 66
л. 67
л. 68
л. 69
л. 70
л. 71
л. 72
л. 73
л. 74
л. 75
л. 76
л. 77
л. 78
л. 79
л. 80
л. 81
л. 82
л. 83
л. 84
л. 85
л. 86
л. 87
л. 88
л. 89
л. 90
л. 91
л. 92
л. 93
л. 94
л. 95
л. 96
л. 97
л. 98
л. 99
л. 100
л. 101
л. 102
л. 103
л. 104
л. 105
л. 106
л. 107
л. 108
л. 109
л. 110
л. 111
л. 112
л. 113
л. 114
л. 115
л. 116
л. 117
л. 118
л. 119
л. 120
л. 121
л. 122
л. 123
л. 124
л. 125
л. 126
л. 127
л. 128
л. 129
л. 130
л. 131
л. 132
л. 133
л. 134
л. 135
л. 136
л. 137
л. 138
л. 139
л. 140
л. 141
л. 142
л. 143
л. 144
л. 145
л. 146
л. 147
л. 148
л. 149
л. 150
л. 151
л. 152
л. 153
л. 154
л. 155
л. 156
л. 157
л. 158
л. 159
л. 160
л. 161
л. 162
л. 163
л. 164
л. 165
л. 166
л. 167
л. 168
л. 169
л. 170
л. 171
л. 172
л. 173
л. 174
л. 175
л. 176
л. 177
л. 178
л. 179
л. 180
л. 181
л. 182
л. 183
л. 184
л. 185
л. 186
л. 187
л. 188
л. 189
л. 190
л. 191
л. 192
л. 193
л. 194
л. 195
л. 196
л. 197
л. 198
л. 199
л. 200
л. 201
л. 202
л. 203
л. 204
л. 205
л. 206
л. 207
л. 208
л. I