-
№ 7224

Послѣдованіе на вечерня и утрення съ прибавка на кратькъ уставъ за вечернѧ, утреннѧ и за всенощно бдѣніе / Прѣведено на българскый езыкъ ; Издава съсъ свое иждивеніе свещенникъ Савва Михалювъ Кипиловскый.

Автор: Кипиловски, Сава Михайлов свещеник неизв. прев.
Година: 1868 г.
Град: Русе
Издателство: Печатница на Дунавската област
Страници: 150
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 60
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

STP; Черковно-славянски букви; STP; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина : Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №4529, с. 208 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, №912, с. 547 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 329.

Съдържание

Послѣдованіе на вечерня и утрення съ прибавка на кратькъ уставъ за вечернѧ, утреннѧ и за всенощно бдѣніе
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
Послѣдованіе на утреннѧта
Начало на утреннѧта
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
Тропари и кондацы на Господскытѣ праздницы и на познатытѣ Светіи прѣзъ годината
8. Септемвріа. На Рождество Богородично
[с.] 21
14. Септемвріа. На въздвиженіе честнаго крьста
[с.] 22
14. Октовріа. На Преподобна Параскева
19. Октовріа. На преподобнаго Отца нашего Іоанна Рылскаго
[с.] 23
26. Октовріа. На светаго великомՃченика Димитріа
[с.] 24
8. Ноемвріа
21. Ноемвріа. На Въведеніе Богородично
[с.] 25
6. Декемвріа. На Св. Ніколаѧ
25. Декемвріа. На Рождество Хрістово
[с.] 26
1. ІАнՃаріа. На Ѡбрѣзаніе Господне
[с.] 27
На Свѧтаго Василіа
6. ІАнՃаріа. На Светое Богоѧвленіе
[с.] 28
7. ІАнՃаріа. На Светаго Іоанна крьстителѧ
[с.] 29
18. ІАнՃаріа. На Св. Аѳанасіа и Кирилла
30. ІАнՃаріа. На три светители
[с.] 30
2. ФеврՃаріа. На стрѣтение Господне
14. ФеврՃаріа. На св. Кирилла Българскаго Просвѣтителѧ
[с.] 31
25. Марта. Благовѣщеніе Богородично
[с.] 32
23. Априліа. На Св. великомՃченика Георгіа
11. Маіа. На св. българскы просвѣтители Кирилла и Меѳодіа
[с.] 33
21. Маіа. На св. равноапостолны вел. цар. константина и Елена
[с.] 34
24. ІՃніа. На рождество св. Іоанна крьстителѧ
29. ІՃніѧ. На Св. Апостолы Петра и Павла
[с.] 35
20. ІՃліа. На Св. пророка Иліа
27. ІՃліа. На св. седмочислинникы
[с.] 36
6. АвгՃста. На Прѣображеніе Господне
[с.] 37
15. АвгՃста. На успѣніе прѣсв. Богородицы
29. АвгՃста. На усѣкновеніе Іоанна Крьстителѧ
[с.] 38
Въ цвѣтоносната Недѣлѧ
Въ Ѳомината Недѣлѧ
[с.] 39
На Възнесеніе Господне
На Съшествіе Св. ДՃха
[с.] 40
Ако ли е четыредесѧтница[...]
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
Послѣдованіе на пьрвый часъ
[с. 44]
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
Послѣдованіе на третій часъ
[с. 52]
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
Послѣдованіе на шестый часъ
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
Отъ изѡбразителнытѣ
[с.] 69
[с.] 70
Послѣдованіе на деветый часъ
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
Послѣдованіе на вечернѧта
Начало на вечернѧта
[с. 80]
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
Начало на мало повечеріе
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
[с.] 107
[с.] 108
ѾпՃстителны въскрьсны тропари и богородичнытѣ имъ на осемьтѣхъ гласове
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
Кратькъ уставъ на вечернѧ, утреннѧ и всенощно бдѣніе
Чинъ за мала вечернѧ
[с.] 113
Чинъ за велика вечернѧ въскресна
[с.] 114
[с.] 115
Чинъ за полѵелейна вечернѧ
Чинъ за повседневна вечернѧ
[с.] 116
Чинъ за вечернѧ въ сичкытѣ недѣли прѣзъ св. м-ница
[с.] 117
Чинъ за повседневна вечернѧ прѣзъ св. м-ница
[с.] 118
Чинъ за въскресна полՃнощница и утреннѧ
[с.] 119
[с.] 120
[с.] 121
Чинъ за утреннѧ полѵелейна
Чинъ за утреннѧ повседневна
[с.] 122
Чинъ за утреннѧ проста и полѵелейна въ св. четыредесѧтница
[с.] 123
Всенощно бдѣніе
[с.] 124
[с.] 125
[с.] 126
[с.] 127
[с.] 128
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]