-
№ 7225

Мѣсецословъ или календаръ вѣчный / събран и нареденъ съ много полезны и любопитны нѣща отъ Пенча Радова карловца. Въ БՃкՃрещъ. Въ типографіата Ніфона Мітрополіта. 1860.

Автор: Радов, Пенчо неизв.-1865/1875 състав., изд.
Година: 1860 г.
Град: Букурещ
Издателство: Типография Нифона Митрополита
Страници: 484
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 18
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа: и Стихотворение, с. 2 ; Списък на спомоществователите, с. 317-327. [abstract] STP; Печатана е с църковно-славянски букви с червено и черно мастило.; 1. изд. 1850 в Цариград.; 2. изд. 1857 Белград.; Отличава се от 1. изд.; Книгата с В97762 е от библиотеката на Никола Начов.; В много лошо състояние е и липсват с. 1-6, 11-16, 47-48, 55-56, 71-72, 155-162, 191-194. С оригинална кожена подвързия.; На с. 19 има приписка - "Манол Димитров зел тая книга за 20 гроша на 1862". На последната страница - "1872 август ден 18 от светатроица поп зема книгата ...".; От екземпляра с B465043 липсват с. 3-20, 185-188, 193-194, 197-198, 314-327.; STP; Издатели: Пенчо Радов.; Спомоществователи:; 2 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 6438, с. 304 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 484, с. 383 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 617-618 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 561.

Съдържание

Мѣсецословъ или календаръ вѣчный [3. изд.] / Събран и нареденъ съ много полезны и любопитны нѣща отъ Пенча Радова карловца
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Вътрешна страна на предната корица]
[Титул]
[Посттитул]
[Липсват страници]
[Лѣточисленіе]
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[Липсват страници]
[Родословіе]
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[Мѣсецословъ]
ІанՃарій (сѣченъ) има дни 31
[с. 20]
[с. 21]
ФеврՃарій има 28 дни, ако ли е вїсокосно година-та 29
[с. 22]
[с. 23]
Мартъ (брезенъ) има 31 день
[с. 24]
[с. 25]
Априлій (цвѣтенъ) има дни 30
[с. 26]
[с. 27]
Май (тревенъ) има дни 31
[с. 28]
[с. 29]
ІՃній (червенъ) има 30 дни
[с. 30]
[с. 31]
ІՃлій (жаръ) има 31 день
[с. 32]
[с. 33]
АвгՃстъ (серпенъ) има 31 день
[с. 34]
[с. 35]
Септемврій (бресенъ) има 30 дни
[с. 36]
[с. 37]
Октоврій (падзерникъ) има дни 31
[с. 38]
[с. 39]
Ноемврій (лістопадъ) има дни 31
[с. 40]
[с. 41]
Декемврій (трՃденъ) има 31 день
[с. 42]
[с. 43]
Тріодь [Подвижны праздници]
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[Пасхаліева таблица]
[с. 49]
[с. 50]
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с. 55]
Изѧсненіе на пасхалны-те таблици
[с.] 56
Мартины мѣсич. по тՃрски ѧзыкъ по Кр. Л. и Лѣточ. Хр.
[с. 57]
[ЛՃнны-те рожденіе]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 1]
[с. 58]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 2]
[с. 59]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 3]
[с. 60]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 4]
[с. 61]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 5]
[с. 62]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 6]
[с. 63]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 7]
[с. 64]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 8]
[с. 65]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 9]
[с. 66]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 10]
[с. 67]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 11]
[с. 68]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 12]
[с. 69]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 13]
[с. 70]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 14]
[с. 71]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 15]
[с. 72]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 16]
[с. 73]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 17]
[с. 74]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 18]
[с. 75]
[КрՃгъ ЛՃнѣ 19]
[с. 76]
Изѧсненіе [на захожденіе-то и изгрѣваніе-то мѣсечно]
[с. 77] 61
[с. 78] 62
[с. 79]
[с. 80]
[с. 81]
[с. 82]
[с.] 83
[с.] 84
Годишно предзнаніе
1857. 1885. 1913. 1941. 1969. КрՃгъ СлънцՃ 1. ВрՃцѣлето. а
[с.] 85
1858. 1886. 1914. 1942. 1970. КрՃгъ СлънцՃ 2. ВрՃцѣлето. в
1859. 1887. 1915. 1943. 1971. КрՃгъ СлънцՃ 3. ВрՃцѣлето. г
[с.] 86
1860. 1888. 1916. 1944. 1972. КрՃгъ СлънцՃ 4. ВрՃцѣлето. е
[с.] 87
1861. 1889. 1917. 1945. 1983. КрՃгъ СлънцՃ 5. ВрՃцѣлето. ѕ
[с.] 88
1862. 1890. 1918. 1946. 1974. КрՃгъ СлънцՃ 6. ВрՃцѣлето. з
1863. 1891. 1919. 1947. 1975. КрՃгъ СлънцՃ 7. ВрՃцѣлето. а
[с.] 89
1864. 1892. 1920. 1948. 1976. КрՃгъ СлънцՃ 8. ВрՃцѣлето. г
[с.] 90
1865. 1893. 1921. 1949. 1977. КрՃгъ СлънцՃ 9. ВрՃцѣлето. д
[с.] 91
1866. 1894. 1922. 1950. 1978. КрՃгъ СлънцՃ 10. ВрՃцѣлето. е
[с.] 92
1867. 1895. 1923. 1951. 1979. КрՃгъ СлънцՃ 11. ВрՃцѣлето. ѕ
[с.] 93
1868. 1896. 1924. 1952. 1980. КрՃгъ СлънцՃ 12. ВрՃцѣлето. а
1869. 1897. 1925. 1953. 1981. КрՃгъ СлънцՃ 13. ВрՃцѣлето. в
[с.] 94
1870. 1898. 1926. 1954. 1982. КрՃгъ СлънцՃ 14. ВрՃцѣлето. г
[с.] 95
1871. 1899. 1927. 1955. 1983. КрՃгъ СлънцՃ 15. ВрՃцѣлето. д
[с.] 96
1872. 1900. 1928. 1956. 1984. КрՃгъ СлънцՃ 16. ВрՃцѣлето. ѕ
1873. 1901. 1929. 1957. 1985. КрՃгъ СлънцՃ 17. ВрՃцѣлето. з
[с.] 97
1874. 1902. 1930. 1958. 1986. КрՃгъ СлънцՃ 18. ВрՃцѣлето. а
[с.] 98
1875. 1903. 1931. 1959. 1987. КрՃгъ СлънцՃ 19. ВрՃцѣлето. в
1876. 1904. 1932. 1960. 1988. КрՃгъ СлънцՃ 20. ВрՃцѣлето. д
[с.] 99
1877. 1905. 1933. 1961. 1989. КрՃгъ СлънцՃ 21. ВрՃцѣлето. е
[с.] 100
1878. 1906. 1934. 1962. 1990. КрՃгъ СлънцՃ 22. ВрՃцѣлето. ѕ
1879. 1907. 1935. 1963. 1991. КрՃгъ СлънцՃ 23. ВрՃцѣлето. з
[с.] 101
1880. 1908. 1936. 1964. 1992. КрՃгъ СлънцՃ 24. ВрՃцѣлето. в
[с.] 102
1881. 1909. 1937. 1965. 1993. КрՃгъ СлънцՃ 25. ВрՃцѣлето. г
[с.] 103
1882. 1910. 1938. 1966. 1994. КрՃгъ СлънцՃ 26. ВрՃцѣлето. д
1883. 1911. 1939. 1967. 1995. КрՃгъ СлънцՃ 27. ВрՃцѣлето. е
[с.] 104
1884. 1912. 1940. 1968. 1996. КрՃгъ СлънцՃ 28. ВрՃцѣлето. з
[с.] 105
Отъ тՃка слѣдуватъ по врՃцѣлѣтно-то число
[с.] 106
ВрՃцѣлѣто а
[с.] 107
ВрՃцѣлѣто в
[с.] 108
[с.] 109
ВрՃцѣлѣто г
[с.] 110
[с.] 111
ВрՃцѣлѣто д
[с.] 112
ВрՃцѣлѣто е
[с.] 113
[с.] 114
ВрՃцѣлѣто ѕ
[с.] 115
ВрՃцѣлѣто з
[с.] 116
[с.] 117
ТՃрски календарь
[с.] 118
[с.] 119
[с.] 120
Еврейски календарь
[с.] 121
[с.] 122
[с.] 123
Затьмнѣніе на слънце-то и на мѣсечина-та
[с.] 124
[с.] 125
[с.] 126
[с.] 127
[Гадания за плодородіе-то, неплодородіе-то и болѣсти-ты]
а. За плодородіе-то
[с.] 128
в. За неплодородіе-то
[с.] 129
[с.] 130
г. За болѣсти-ты
За четыри-ты годишны времена, и за тѣхнѫ-тѫ погодѫ
а. Пролѣть
[с.] 131
в. Лѣто
[с.] 132
г. Есень
д. Зима
[с.] 133
За погоды-ты (времена-та)
[с.] 134
Предсказаніѧ астрологически
а. Отъ слънце-то
[с.] 135
в. Отъ мѣсеца
[с.] 136
[с.] 137
г. Отъ звѣзды-ты
д. Отъ облаци-ты
[с.] 138
[с.] 139
е. Отъ мъглѫ-тѫ
[с.] 140
ѕ. Отъ дъжда
[с.] 141
з. Отъ дѫги
[с.] 142
и. Отъ гръмежа
ѳ. Отъ воздՃха
[с.] 143
і. Отъ росѫ-тѫ
аі. Отъ вѣтра
[с.] 144
ві. Отъ человѣка
[с.] 145
гі. Отъ четвероногы-гы
[с.] 146
ді. Отъ пернаты-ты
За добро време да сѫ надѣемъ
[с.] 147
На лошо врѣмѧ знакъ сѫ
[с.] 148
[с.] 149
еі. Отъ рыбы-ты и ракы-ти
ѕі. Отъ различны гадины
[с.] 150
зі. Отъ бездՃшны вещи
[с.] 151
Начало на зодїи-те кои-то показՃватъ на що клони человѣкъ естественно[...]
Овенъ
[с.] 152
Юнецъ
[с.] 153
Близнецъ
[с.] 154
Ракъ
[с.] 155
Левъ
[с.] 156
Дѣвица
[с.] 157
Капоны
[Скор]піа
[с.] 158
Стрѣлецъ
[с.] 159
Козирогъ
[с.] 160
Водолй
[с.] 161
Рыбы
[с.] 162
Кратко описані е на нѣкой египетски Астрономъ въ свойство-то на седемтѣ планеты [Рожденныкъ по планеты-те]
1. Слънце
[2.] Мѣсец[ъ]
[с.] 163
3. Марсъ
4. МеркՃрій
[с.] 164
5. Юпитеръ
6. Венера
[с.] 165
7. СатՃрнъ
Примечаніе
[с.] 166
[с.] 167
За нещастлывы-те годины
[с.] 168
[с.] 169
[с.] 170
[с.] 171
[с.] 172
Таблица коѧ-то показՃвѫ нещастлыви-те въ година-та дни
[с.] 173
Таблица коѭ-то показва часове благополучны и неблагополучны на дѣто-рождиніе-то
За физіогноміа
[с.] 174
[с.] 175
Правила кои-то требѫ человѣкъ въ всѧки мѣсецъ на година-та заради свое-то си здравїе да сохранѧвѫ
[с.] 176
Мартъ
Априлій
Маій
[с.] 177
ІՃнїй
[с.] 178
ІՃлїй
[с.] 179
АвгՃстъ
Септемврій
Октомврій
[с.] 180
Ноемврій
Декемврій
ІанՃарій
[с.] 181
ФеврՃарій
ДрՃги правила заради сохраненіе на здравіе-то
[с.] 182
[с.] 183
[с.] 184
Показаніе на свѧтыи-те секомՃ каква дарба сѧ даде отъ Бога да цѣли, и кога мՃ е день-тъ
[с.] 185
[с.] 186
[с.] 187
[с.] 188
Врачовныкъ
Пытаньета за момы-ты
Пытаньета за ергены-ты
[с.] 189
Пытаньета за оженены-ты жены
Пытаньета за оженены-ты мѫжье
Общы пытаньета за многоразлчны съдьржанїѧ
[с.] 190
[с.] 191
[с.] 192
[Липсват страници]
103.
104.
[с.] 195
105.
106.
[с.] 196
107.
108.
[с.] 197
109.
Отговори за ергены-ты
110.
[с.] 198
111.
112.
[с.] 199
113.
114.
[с.] 200
115.
[с.] 201
116.
117.
[с.] 202
118.
119.
Отговори за оженены-ты жены
120.
[с.] 203
121.
122.
[с.] 204
123.
124.
[с.] 205
Отговори за женены-ты мѫжье
125.
126.
[с.] 206
127.
128.
129.
[с.] 207
Общи отговори за многоразличны съдьржѧнїѧ
130.
[с.] 208
131.
132.
[с.] 209
133.
134.
[с.] 210
135.
136.
[с.] 211
137.
138.
[с.] 212
139.
140.
[с.] 213
141.
142.
143.
[с.] 214
144.
145.
[с.] 215
146.
147.
[с.] 216
148.
149.
150.
[с.] 217
151.
152.
[с.] 218
153.
154.
[с.] 219
155.
156.
157.
[с.] 220
158.
159.
[с.] 221
160.
161.
162.
[с.] 222
163.
164.
[с.] 223
165.
166.
167.
[с.] 224
168.
169.
[с.] 225
170.
171.
[с.] 226
Пълныи пріѧтныи Спосокъ да врачՃваме за различны предметы въ книги (на карты)
Наставленїе
Видъ (сортъ) пьрвый. БՃбны (клины)
ТՃзъ (бирликъ)
[с.] 227
Двойка
Тройка
Четворка
Пѧторка
[с.] 228
Шесторка
Седморка
Осморка
Девѧтка
[с.] 229
Десѧтка
Валетъ (Балтаджіѧ)
Дама (дѣвойка)
Краль
[с.] 230
Видъ вторый. Трефы или Кресты: (спатый)
ТՃзъ (бирликъ)
Двойка
Тройка
[с.] 231
Четворка
Пѧторка
Шесторка
Седморка
[с.] 232
Осморка
Девѧтка
Десѧтка
[с.] 233
Валетъ (Балтаджіѧ)
Дама (Дѣвойка)
Краль
Видъ третый. Черки (кՃпа)
ТՃзъ (Бирликъ)
[с.] 234
Двойка
Тройка
Четворка
[с.] 235
Пѧторка
Шесторка
Седморка
Осморка
[с.] 236
Девѧтка
Десѧтка
Валетъ (Балтаджіѧ)
[с.] 237
Дама (Дѣвойка)
Краль
Видъ четвьртый. Вины или Пикы
ТՃзъ (Бирликъ)
Двойка
[с.] 238
Тройка
Четворка
Пѧторка
Шесторка
[с.] 239
Седморка
Осморка
Девѧтка
Десѧтка
[с.] 240
Валетъ (Балтаджіѧ)
Дама (Дѣвойка)
Краль
Още можемъ да врачՃваме съ карты така[...]
[с.] 241
Пьрвый
Вторый
Третый
[с.] 242
Тълкованіе на Видовы-тѣ и карты-тѣ. Значение на Видовы-тѣ
Общо значеніе на всички-тѣ карты
ТՃзՃве-те (Бирлици-тѣ)
[с.] 243
Кралы
Дамы (Дѣвойки)
Валеты (Балтаджій)
Десѧтки
[с.] 244
Девѧтки и Осморки
Седморки
Шесторки
Изѧсненіе на всѧка карта особно
БՃбны (Клины)
[с.] 245
Черки (кՃпа)
Трефы или Кресты: (спатый)
Вини или Пики (крՃшка)
[с.] 246
Да сраавнимъ карти ты
[с.] 247
[с.] 248
Тълкованіе на съніща-та спорѣдъ азбՃчно-то нарѣжденїе отъ различны египетски и индійски мՃдрци и астрономы
А.
Б.
[с.] 249
[с.] 250
В.
[с.] 251
[с.] 252
Г.
[с.] 253
[с.] 254
[с.] 255
Д.
[с.] 256
Е.
Ж.
[с.] 257
З.
[с.] 258
[с.] 259
И.
К.
[с.] 260
[с.] 261
[с.] 262
[с.] 263
[с.] 264
Л.
[с.] 265
М.
[с.] 266
[с.] 267
Н.
[с.] 268
О.
[с.] 269
П.
[с.] 270
[с.] 271
[с.] 272
Р.
[с.] 273
[с.] 274
С.
[с.] 275
[с.] 276
Т.
[с.] 277
У.
Х.
[с.] 278
Ц.
Ч.
[с.] 279
Ш.
Щ.
Ѧ .
[с.] 280
Ако не намѣришъ санъ-тъ въ азбучно-то нарѧжданіе, гледай тука на долՃ и ще го намѣришъ
Ако сънувашь мьіение, къпаніе и подобно на тов[а]
Болести, раны, сакатлікъ, церове и прилично на това
Стехъ, радостъ, игры и секакны веселби
[с.] 281
Войска, бой, гъртежъ и секаквы глъчкы
Рекы, блата, бары, трапіща, рыба, воденици, гетіи и всичко що е на вода
Всекакви пары и дживаиры, ако давашь или земашь
Сградіе, дьрвены каменны, села градове и всекакви покіщнини
[с.] 282
Зверове, добыцы и всекаквы животны
Прегръщаніе, цалуваніе, утешеніе, обычъ отраза и другы такыва
Свирни, песни и всекаквы гласове
Ако си голъ. кусурліа, и съ садрани дрехы
Сакатлъкъ, хайдицы, изгубено и развалено
[с.] 283
Дрехи, постлано, тъкано, шито и всекаквы бои
Ако плачешь, жалишь, или се кахаришъ
Ако посрещащъ гости и се опознавашъ и всичко що става ненадейно
Врете, добро или зло
Зефеты естіе и веселби
[с.] 284
Пітуваніе и претестеніе
У тирапіе търівы, гробища и приличны на това
Таблица, коѧто показва испълнненіе-то на сънища-та въ сѣкой мѣсечный день, като начинишъ отъ новолуніе-то
[с.] 285
[с.] 286
Примѣчаніе
[с.] 287
[с.] 288
Трепетныкъ
[с.] 289
[с.] 290
[с.] 291
Доказателство на 12-те петъци годишны и каква сила иматъ
[с.] 292
Нѣколко изъ старобабската філософѩ
[с.] 293
[с.] 294
[с.] 295
[с.] 296
[с.] 297
[с.] 298
[Разстоѧніе-то на градове-тѣ]
[с.] 299
Назначеніе на нѣкой търгове (Панагире) въ Българіѧ, Тракіѧ и Македоніѧ
[с.] 300
Тълкованіе-то на собствены-те имена, що то сѫ нахождатъ въ мѣсецословъ-тъ, расположены по алфа-витѫ
А.
[с. 301] 310
[с.] 302
В.
[с.] 303
Г.
Д.
[с.] 304
Е.
[с.] 305
З.
[с.] 306
И.
І.
[с.] 307
К.
[с.] 308
Л.
М.
[с.] 309
Н.
[с.] 310
О.
П.
[с.] 311
Р.
С.
[с.] 312
Т.
[с.] 313
У.
Ф.
Х.
[с.] 314
Ѳ.
Ѯ.
Ѡ.
[с.] 315
Оглавленіе
[с.] 316
Родолюбывитѣ спомагатели
[с.] 317
[с.] 318
[с.] 319
[с.] 320
[с.] 321
[с.] 322
[с.] 323
[с.] 324
[с.] 325
[с.] 326
[с.] 327
[с. 328]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на задната корица]
[Задна корица]