-
№ 7226

Поучения за монашеския живот [микрофилм] Add. MS 10394, Британска библиотека. 1514

Автор: Британска библиотека Славянски и източноевропейски колекции притежател; <<The>> British Library Slavonic and East European Collections owner
Година: 1514 г.
Град:
Издателство:
Страници: 95
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа поучения за монашеския живот в 57 глави.; Contains 57 sermons on the monastic life. [abstract] BULG; Материал : хартия; Material Description : paper; Общо състояние : добро; Condition : good; Ръкопис, Add. MS 34386 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Manuscript, Add. MS 34386 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Микрофилм БАН. Централна библиотека Британска библиотека 2005 1 микрофилмова ролка ; позитив : черно-бял ; 95 двойни кадъра ; 35x4750 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> British Library 2005 1 microfilm reel; positive : Black-white ; 95 double frames; 35x4750 mm. The manuscript is fully copied.

Съдържание

Поучения за монашеския живот (Sermons on the monastic life) [микрофилм] Add. MS 10394, Британска библиотека. 1514 г.
л. 1
л. 2
л. 3
л. 4
л. 5
л. 6
л. 7
л. 8
л. 9
л. 10
л. 11
л. 12
л. 13
л. 14
л. 15
л. 16
л. 17
л. 18
л. 19
л. 20
л. 21
л. 22
л. 23
л. 24
л. 25
л. 26
л. 27
л. 28
л. 29
л. 30
л. 31
л. 32
л. 33
л. 34
л. 35
л. 36
л. 37
л. 38
л. 39
л. 40
л. 41
л. 42
л. 43
л. 44
л. 45
л. 46
л. 47
л. 48
л. 49
л. 50
л. 51
л. 52
л. 53
л. 54
л. 55
л. 56
л. 57
л. 58
л. 59
л. 60
л. 61
л. 62
л. 63
л. 64
л. 65
л. 66
л. 67
л. 68
л. 69
л. 70
л. 71
л. 72
л. 73
л. 74
л. 75
л. 76
л. 77
л. 78
л. 79
л. 80
л. 81
л. 82
л. 83
л. 84
л. 85
л. 86
л. 87
л. 88
л. 89
л. 90
л. 91
л. 92
л. 93
л. 94
л. 95
л. I