-
№ 7227

Требник [микрофилм] Add. MS 16373, Британска библиотека. 1706

Автор: Лазар преписвач; Lazar transcriber; Британска библиотека Славянски и източноевропейски колекции притежател; <<The>> British Library Slavonic and East European Collections owner
Година: 1706 г.
Град:
Издателство:
Страници: 169
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът съдържа указания за ръкополагане.; The manuscript contains services for ordination to the various orders. [abstract] BULG; Материал : хартия; Material Description : paper; Общо състояние : добро; Condition : good; Приписки : Колофон на л. 1r-1v съдържащ датата на изписване на ръкописа (1706 г.), мястото (манастира Златомислич) и името на преписвача - Лазар "българин".; Notes Description : Colophone on f. 1r-1v, which contains the date of copying the manuscript (1706), the place (Zlatomislich monastery) and the name of the copyst - Lazar "the Bulgarian".; Ръкопис Донесен от Босна.; Manuscript Brought from Bosnia.; Ръкопис, Add. MS 16373 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Manuscript, Add. MS 16373 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Cleminson, R. Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections. London, 1988, 70-72, № 55.; Dujcev, I., A. Djourova. Slavonic Manuscripts from the British Museum and Library. London, 1977-1978, 49-51, № 21.; Микрофилм БАН. Централна библиотека Британска библиотека 2005 1 микрофилмова ролка ; позитив : черно-бял ; 169 двойни кадъра ; 35x8450 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> British Library 2005 1 microfilm reel ; positive : Black-white ; 169 double frames; 35x8450 mm. The manuscript is fully copied.

Съдържание

Требник (Pontifical) [микрофилм] Add. MS 16373, Британска библиотека. 1706 г.
л. I
л. II
л. 1
л. 2
л. 2*
л. 3
л. 4
л. 5
л. 6
л. 7
л. 8
л. 9
л. 10
л. 11
л. 12
л. 13
л. 14
л. 15
л. 16
л. 17
л. 18
л. 19
л. 20
л. 21
л. 22
л. 23
л. 24
л. 25
л. 26
л. 27
л. 28
л. 29
л. 30
л. 31
л. 32
л. 33
л. 34
л. 35
л. 36
л. 37
л. 38
л. 39
л. 40
л. 41
л. 42
л. 43
л. 44
л. 45
л. 46
л. 47
л. 48
л. 49
л. 50
л. 51
л. 52
л. 53
л. 54
л. 55
л. 56
л. 57
л. 58
л. 59
л. 60
л. 61
л. 62
л. 63
л. 64
л. 65
л. 66
л. 67
л. 68
л. 69
л. 70
л. 71
л. 72
л. 73
л. 74
л. 75
л. 76
л. 77
л. 78
л. 79
л. 80
л. 81
л. 82
л. 83
л. 84
л. 85
л. 86
л. 87
л. 88
л. 89
л. 90
л. 91
л. 92
л. 93
л. 94
л. 95
л. 96
л. 97
л. 98
л. 99
л. 100
л. 101
л. 102
л. 103
л. 104
л. 105
л. 106
л. 107
л. 108
л. 109
л. 110
л. 111
л. 112
л. 113
л. 114
л. 115
л. 116
л. 117
л. 118
л. 119
л. 120
л. 121
л. 122
л. 123
л. 124
л. 125
л. 126
л. 127
л. 128
л. 129
л. 130
л. 131
л. 132
л. 133
л. 134
л. 135
л. 136
л. 137
л. 138
л. 139
л. 140
л. 141
л. 142
л. 143
л. 144
л. 145
л. 146
л. 147
л. 148
л. 149
л. 150
л. 151
л. 152
л. 153
л. 154
л. 155
л. 156
л. 157
л. 158
л. 159
л. 160
л. 161
л. 162
л. 163
л. 164
л. 165
л. 166
л. 167
л. III