-
№ 7228

Ферман на султан Селим хан [микрофилм] Add. MS 8160, Британска библиотека. 1519.

Автор: Британска библиотека Славянски и източноевропейски колекции притежател; <<The>> British Library Slavonic and East European Collections owner
Година: 1519 г.
Град:
Издателство:
Страници: 11
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Свитъкът съдържа ферман на Селим хан с официалния подпис на султана в горната част на документа.; The roll contains Firman of Selim Khan with the official signature of the Sultan at the top of the document. [abstract] BULG; Материал : хартия; Material Description : paper; Общо състояние : добро; Condition : good; Ръкопис (свитък), Add. MS 8160 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Manuscript (roll), Add. MS 8160 <<The>> British Library. Slavonic and East European Collections 96 Euston Road, London NW1 2DB England; Cleminson, R. Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections. London, 1988, 65-66, № 51.; Микрофилм БАН. Централна библиотека Британска библиотека 2005 1 микрофилмова ролка ; позитив : черно-бял ; 1 кадър ; 35x250 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> British Library 2005 1 microfilm reel; positive : Black-white ; 1 frame; 35x250 mm. The manuscript is fully copied.

Съдържание

Ферман на султан Селим хан (Firman of Selim Khan) [микрофилм] Add. MS 8160, Британска библиотека. 1519 г.
л. 1
л. 1
л. 2
л. 3
л. 4
л. 5
л. 6
л. 7
л. 8
л. 9
л. I