-
№ 7230

Северозападнитѣ български говори / отъ Цвѣтанъ Тодоровъ.

Автор: Тодоров, Цветан извънреден член на БАН 1899-1962.
Година: 1936 г.
Град: София
Издателство: Придворна печатница
Страници: 569
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

RETRO

Съдържание

Сборникъ за народни умотворения и народописъ : Книга 41 (1936) Северозападнитѣ български говори отъ Цвѣтанъ Тодоровъ
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
Съдържание
[с. ІІІ]
[с.] ІV
[с.] V
[с. VІ]
Съкращения
[с. VІІ]
[с.] VІІІ
[с.] ІХ
[с.] Х
[с.] ХІ
[с.] ХІІ
[с.] ХІІІ
[с.] ХІV
[с.] ХV
[с. ХVІ]
Уводъ
Развой на понятието с. з. България
[с. 1]
Значение на северозаподнитѣ български говори
[с.] 2
Пѫтуване по с.з. България
[с.] 3
[с.] 4
Начинъ на изследване
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
Разграничение на говоритѣ въ с. з. България
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
Говорни влияния, говорни предвижвания и говорни кръстосвания
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
Причини за движението на отдѣлнитѣ говори въ с. з. България
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
Говорни острови
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
Статии и монографии върху отдѣлнитѣ говори въ с. з. България
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
Печатени говорни материали отъ с. з. България
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
Фонетика
[с. 45]
[с. 46]
Гласни
[с. 47]
Полугласни
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
Носови гласни ѫ и ѧ
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
[с.] 107
[с.] 108
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с.] 115
[с.] 116
[с.] 117
[с.] 118
[с.] 119
[с.] 120
[с.] 121
[с.] 122
[с.] 123
[с.] 124
[с.] 125
[с.] 126
[с.] 127
[с.] 128
[с.] 129
[с.] 130
[с.] 131
[с.] 132
[с.] 133
[с.] 134
[с.] 135
[с.] 136
[с.] 137
[с.] 138
[с.] 139
[с.] 140
[с.] 141
[с.] 142
[с.] 143
[с.] 144
Съгласни
[с. 145]
[с.] 146
[с.] 147
[с.] 148
[с.] 149
[с.] 150
[с.] 151
[с.] 152
[с.] 153
[с.] 154
[с.] 155
[с.] 156
[с.] 157
[с.] 158
[с.] 159
[с.] 160
[с.] 161
[с.] 162
[с.] 163
[с.] 164
[с.] 165
[с.] 166
[с.] 167
[с.] 168
[с.] 169
[с.] 170
[с.] 171
[с.] 172
[с.] 173
[с.] 174
Комбинаторна часть
[с. 175]
[с.] 176
[с.] 177
[с.] 178
[с.] 179
[с.] 180
[с.] 181
[с.] 182
[с.] 183
[с.] 184
[с.] 185
[с.] 186
[с.] 187
[с.] 188
[с.] 189
[с.] 190
[с.] 191
[с.] 192
[с.] 193
[с.] 194
[с.] 195
[с.] 196
[с.] 197
[с.] 198
[с.] 199
[с.] 200
[с.] 201
[с.] 202
[с.] 203
[с.] 204
[с.] 205
[с.] 206
[с.] 207
[с.] 208
[с.] 209
[с.] 210
[с.] 211
[с.] 212
Ударение
[с. 213]
[с. 214]
Сѫществителни
[с. 215]
[с.] 216
[с.] 217
[с.] 218
[с.] 219
[с.] 220
[с.] 221
[с.] 222
[с.] 223
[с.] 224
[с.] 225
[с.] 226
[с.] 227
[с.] 228
[с.] 229
[с.] 230
[с.] 231
[с.] 232
[с.] 233
Словообразуване
[с. 234]
[с.] 235
[с.] 236
[с.] 237
[с.] 238
[с.] 239
[с.] 240
[с.] 241
[с.] 242
[с.] 243
[с.] 244
[с.] 245
[с.] 246
[с.] 247
[с.] 248
[с.] 249
[с.] 250
[с.] 251
[с.] 252
[с.] 253
[с.] 254
Прилагателни
[с.] 255
[с.] 256
[с.] 257
[с.] 258
[с.] 259
Композита
[с.] 260
[с.] 261
[с.] 262
Морфология
[с. 263]
[с. 264]
Сѫществителни
[с. 265]
[с.] 266
[с.] 267
[с.] 268
[с.] 269
[с.] 270
[с.] 271
[с.] 272
[с.] 273
[с.] 274
[с.] 275
[с.] 276
[с.] 277
[с.] 278
[с.] 279
[с.] 280
[с.] 281
[с.] 282
[с.] 283
[с.] 284
[с.] 285
[с.] 286
Мѣстоимения
[с.] 287
[с.] 288
[с.] 289
[с.] 290
[с.] 291
[с.] 292
[с.] 293
[с.] 294
[с.] 295
[с.] 296
[с.] 297
[с.] 298
[с.] 299
[с.] 300
[с.] 301
[с.] 302
[с.] 303
Прилагателни
[с.] 304
[с.] 305
[с.] 306
Степени за сравнение
[с.] 307
Числителни
[с.] 308
[с.] 309
Членни форми
[с.] 310
[с.] 311
[с.] 312
[с.] 313
[с.] 314
[с.] 315
[с.] 316
[с.] 317
[с.] 318
Наречия и обстоятелствени изрази
[с.] 319
[с.] 320
Предлози
[с.] 321
[с.] 322
[с.] 323
[с.] 324
Съюзи
[с.] 325
[с.] 326
Междуметия
[с.] 327
Глаголъ
[Глаголна класификация]
[с. 328]
[с.] 329
[с.] 330
[с.] 331
[с.] 332
Сегашно време
[с.] 333
[с.] 334
[с.] 335
[с.] 336
[с.] 337
[с.] 338
[с.] 339
[с.] 340
[с.] 341
[с.] 342
[с.] 343
[с.] 344
[с.] 345
[с.] 346
[с.] 347
[с.] 348
[с.] 349
[с.] 350
[с.] 351
[с.] 352
[с.] 353
[с.] 354
[с.] 355
Имперфектъ
[с.] 356
[с.] 357
[с.] 358
[с.] 359
Аористъ
[с.] 360
[с.] 361
[с.] 362
[с.] 363
[с.] 364
[с.] 365
[с.] 366
[с.] 367
[с.] 368
[с.] 369
[с.] 370
[с.] 371
Повелително наклонение
[с.] 372
[с.] 373
[с.] 374
[с.] 375
Бѫдеще време
[с.] 376
[с.] 377
[с.] 378
[с.] 379
[с.] 380
Причастия
[с.] 381
[с.] 382
[с.] 383
[с.] 384
[с.] 385
[с.] 386
[с.] 387
[с.] 388
Сложни времена и наклонения
[с.] 389
[с.] 390
Образци
1. Пѣсни
[с. 391]
[с. 392]
[с. 393]
[с.] 394
[с.] 395
[с.] 396
[с.] 397
[с.] 398
[с.] 399
[с.] 400
[с.] 401
[с.] 402
[с.] 403
[с.] 404
[с.] 405
[с.] 406
[с.] 407
[с.] 408
[с.] 409
[с.] 410
[с.] 411
[с.] 412
[с.] 413
[с.] 414
[с.] 415
[с.] 416
[с.] 417
[с.] 418
[с.] 419
[с.] 420
[с.] 421
[с.] 422
[с.] 423
[с.] 424
[с.] 425
[с.] 426
[с.] 427
2. Приказки
[с. 428]
[с.] 429
[с.] 430
[с.] 431
[с.] 432
[с.] 433
[с.] 434
[с.] 435
[с.] 436
[с. 437] 347
[с.] 438
[с.] 439
[с.] 440
[с.] 441
[с.] 442
[с.] 443
[с.] 444
[с.] 445
[с.] 446
[с.] 447
[с.] 448
[с.] 449
[с.] 450
[с.] 451
[с.] 452
[с.] 453
[с.] 454
[с.] 455
[с.] 456
[с.] 457
[с.] 458
[с.] 459
[с.] 460
[с.] 461
[с.] 462
[с.] 463
[с.] 464
[с.] 465
[с.] 466
Индексъ
[с. 467]
[с.] 468
[с.] 469
[с.] 470
[с.] 471
[с.] 472
[с.] 473
[с.] 474
[с.] 475
[с.] 476
[с.] 477
[с.] 478
[с.] 479
[с.] 480
[с.] 481
[с.] 482
[с.] 483
[с.] 484
[с.] 485
[с.] 486
[с.] 487
[с.] 488
[с.] 489
[с.] 490
[с.] 491
[с.] 492
[с.] 493
[с.] 494
[с.] 495
[с.] 496
[с.] 497
[с.] 498
[с.] 499
[с.] 500
[с.] 501
[с.] 502
[с.] 503
[с.] 504
[с.] 505
[с.] 506
[с.] 507
[с.] 508
[с.] 509
[с.] 510
[с.] 511
[с.] 512
[с.] 513
[с.] 514
[с.] 515
[с.] 516
[с.] 517
[с.] 518
[с.] 519
[с.] 520
[с.] 521
[с.] 522
[с.] 523
[с.] 524
[с.] 525
[с.] 526
[с.] 527
[с.] 528
[с.] 529
[с.] 530
[с.] 531
[с.] 532
[с.] 533
[с.] 534
[с.] 535
[с.] 536
[с.] 537
Печатни грѣшки
[с. 538]
[с.] 539
[с.] 540
Добавки и поправки
[с. 541]
[с.] 542
[с.] 543
[с. 544]
[Карта. Северозападните български говори]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]