-
№ 7234

Въпросъ за Българската и Сръбската църкви прѣдъ сѫдилиштето на Лионский съборъ въ 1274 г. : [статия] / [М. Дриновъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1873 г.
Град: Браила
Издателство: Печатница Х. Д. Паничкова
Страници: 18
Категория: Други
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 7/8 (1873)

Съдържание

Въпросъ за Българската и Сръбската църкви прѣдъ сѫдилиштето на Лионский съборъ въ 1274 г. : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 7/8 (1873), с. 25-42.
[c.] 25
[c.] 26
[c.] 27
[c.] 28
[c.] 29
[c.] 30
[c.] 31
[c.] 32
[c.] 33
[c.] 34
[c.] 35
[c.] 36
[c.] 37
[c.] 38
[c.] 39
[c.] 40
[c.] 41
[c.] 42