-
№ 7236

Български лѣтописенъ разсказъ отъ края на ХVІІ вѣкъ : (Като градище за историята на българский езикъ) : [статия] / Отъ М. Дринова.

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1882 г.
Град: Срѣдецъ
Издателство: Държавна печатница
Страници: 19
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 2, кн. 3 (1882)

Съдържание

Български лѣтописенъ разсказъ отъ края на ХVІІ вѣкъ : (Като градище за историята на българский езикъ) : [статия] / Отъ М. Дринова. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 2, кн. 3 (1882), с. 1-19.
[c. 1]
[c.] 2
[c.] 3
[c.] 4
[c.] 5
[c.] 6
[c.] 7
[c.] 8
[c.] 9
[c.] 10
[c.] 11
[c.] 12
[c.] 13
[c.] 14
[c.] 15
[c.] 16
[c.] 17
[c.] 18
[c.] 19