-
№ 7238

Учително евангелие [микрофилм] Sin. slav. 36, Синайски манастир "Света Екатерина". 1770

Автор: Никифор Рилски монах преводач преписвач 1770; Nikifor Rilski monk translator transcriber 1770; Синайски манастир "Света Екатерина" притежател; <<The>> Holy Monastery of the God-trodden Mount Sinai (Saint Catherine’s Monastery) owner
Година: 1770 г.
Град:
Издателство:
Страници: 409
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът съдържа Учително евангелие с 33 беседи, предназначени за неделните дни от втората неделя след Неделя на Вси светии до Неделя на Закхея и още 7 поучения, добавени в края.; The manuscript contains Gospel Homiliary with 33 homilies intended for Sundays from the second Sunday after All Saints to Epiphany. Seven more sermons are added at the end. [abstract] BULG; Материал : хартия; Material Description : paper; Общо състояние : добро.; Condition : good.; Приписки : На л. 3r се открива колофон от преводача, монах Никифор от Рилския манастир (България), според който преводът е завършен в 1770 г. На л. 2r в приписка монах Харитон от Рилския манастир съобщава, че през 1818 г. е подарил ръкописа на Синайския манастир.; Notes Description : A colophon on f. 3r written by the translator monk Nikifor from the Rila monastery (Bulgaria) states, that the translation was made there in 1770. On f. 2r monk Hariton from the Rila monastery left a note according to which he bestowed the manuscript to the Sinai monastery in 1818.; Ръкопис, Sin. slav. 36 Синайски манастир "Света Екатерина" Egypt; Manuscript, Sin. slav. 36 <<The>> Holy Monastery of the God-trodden Mount Sinai (Saint Catherine’s Monastery) Egypt; Сперанский М. Н. Славянская письменность XI—XVI вв . на Синае и в Палестине. - ИОРЯС, 31, 1927, с. 112, № 36.; Clark, K. W. Checklist of Manuscripts in St. Catherine’s Monastery, Mount Sinai, mircrofilmed for the Library of Congress, 1950. Washington 1952, p. 21, № 36.; Розов, H. H. Южнославянские рукописи Синайского монастыря. — Научные доклады высшей школы. Филологические науки. Москва, 1961, № 2, с. 135.; Микрофилм БАН. Централна библиотека Синайски манастир "Света Екатерина" 1978 1 микрофилмова ролка ; негатив : черно-бял ; 409 двойни кадъра ; 35x20450 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> Holy Monastery of the God-trodden Mount Sinai (Saint Catherine’s Monastery) 1978 1 microfilm reel; negative : Black-white ; 409 double frames; 35x20450 mm. The manuscript is fully copied.; Микрофилм БАН. Централна библиотека Синайски манастир "Света Екатерина" 1979 1 микрофилмова ролка ; позитив : черно-бял ; 409 двойни кадъра ; 35x20450 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> Holy Monastery of the God-trodden Mount Sinai (Saint Catherine’s Monastery) 1979 1 microfilm reel; positive : Black-white ; 409 double frames; 35x20450 mm. The manuscript is fully copied.

Съдържание

Учително евангелие (Gospel Homiliary) [микрофилм] Sin. slav. 36, Синайски манастир "Света Екатерина". 1770 г.
л. 1
л. 2
л. 3
л. 4
л. 5
л. 6
л. 7
л. 8
л. 9
л. 10
л. 11
л. 12
л. 13
л. 14
л. 15
л. 16
л. 17
л. 18
л. 19
л. 20
л. 21
л. 22
л. 23
л. 24
л. 25
л. 26
л. 27
л. 28
л. 29
л. 30
л. 31
л. 32
л. 33
л. 34
л. 35
л. 36
л. 37
л. 38
л. 39
л. 40
л. 41
л. 42
л. 43
л. 44
л. 45
л. 46
л. 47
л. 48
л. 49
л. 50
л. 51
л. 52
л. 53
л. 54
л. 55
л. 56
л. 57
л. 58
л. 59
л. 60
л. 61
л. 62
л. 63
л. 64
л. 65
л. 66
л. 67
л. 68
л. 69
л. 70
л. 71
л. 72
л. 73
л. 74
л. 75
л. 76
л. 77
л. 78
л. 79
л. 80
л. 81
л. 82
л. 83
л. 84
л. 85
л. 86
л. 87
л. 88
л. 89
л. 90
л. 91
л. 92
л. 93
л. 94
л. 95
л. 96
л. 97
л. 98
л. 99
л. 100
л. 101
л. 102
л. 103
л. 104
л. 105
л. 106
л. 107
л. 108
л. 109
л. 110
л. 111
л. 112
л. 113
л. 114
л. 115
л. 116
л. 117
л. 118
л. 119
л. 120
л. 121
л. 122
л. 123
л. 124
л. 125
л. 126
л. 127
л. 128
л. 129
л. 130
л. 131
л. 132
л. 133
л. 134
л. 135
л. 136
л. 137
л. 138
л. 139
л. 140
л. 141
л. 142
л. 143
л. 144
л. 145
л. 146
л. 147
л. 148
л. 149
л. 150
л. 151
л. 152
л. 153
л. 154
л. 155
л. 156
л. 157
л. 158
л. 159
л. 160
л. 161
л. 162
л. 163
л. 164
л. 165
л. 166
л. 167
л. 168
л. 169
л. 170
л. 171
л. 172
л. 173
л. 174
л. 175
л. 176
л. 177
л. 178
л. 179
л. 180
л. 181
л. 182
л. 183
л. 184
л. 185
л. 186
л. 187
л. 188
л. 189
л. 190
л. 191
л. 192
л. 193
л. 194
л. 195
л. 196
л. 197
л. 198
л. 199
л. 200
л. 201
л. 202
л. 203
л. 204
л. 205
л. 206
л. 207
л. 208
л. 209
л. 210
л. 211
л. 212
л. 213
л. 214
л. 215
л. 216
л. 217
л. 218
л. 219
л. 220
л. 221
л. 222
л. 223
л. 224
л. 225
л. 226
л. 227
л. 228
л. 229
л. 230
л. 231
л. 232
л. 233
л. 234
л. 235
л. 236
л. 237
л. 238
л. 239
л. 240
л. 241
л. 242
л. 243
л. 244
л. 245
л. 246
л. 248
л. 249
л. 250
л. 251
л. 252
л. 253
л. 254
л. 255
л. 256
л. 257
л. 258
л. 259
л. 260
л. 261
л. 262
л. 263
л. 264
л. 265
л. 266
л. 267
л. 268
л. 269
л. 270
л. 271
л. 272
л. 273
л. 274
л. 275
л. 276
л. 277
л. 278
л. 279
л. 280
л. 281
л. 282
л. 283
л. 284
л. 285
л. 286
л. 287
л. 288
л. 289
л. 290
л. 291
л. 292
л. 293
л. 294
л. 295
л. 296
л. 297
л. 298
л. 299
л. 300
л. 301
л. 302
л. 303
л. 304
л. 305
л. 306
л. 307
л. 308
л. 309
л. 310
л. 311
л. 312
л. 313
л. 314
л. 315
л. 316
л. 317
л. 318
л. 319
л. 320
л. 321
л. 322
л. 323
л. 324
л. 325
л. 326
л. 327
л. 328
л. 329
л. 330
л. 331
л. 332
л. 333
л. 334
л. 335
л. 336
л. 337
л. 338
л. 339
л. 340
л. 341
л. 342
л. 343
л. 344
л. 345
л. 346
л. 347
л. 348
л. 349
л. 350
л. 351
л. 352
л. 353
л. 354
л. 355
л. 356
л. 357
л. 358
л. 359
л. 360
л. 361
л. 362
л. 363
л. 364
л. 365
л. 366
л. 367
л. 368
л. 369
л. 370
л. 371
л. 372
л. 373
л. 374
л. 375
л. 376
л. 377
л. 378
л. 379
л. 380
л. 381
л. 382
л. 383
л. 384
л. 385
л. 386
л. 387
л. 388
л. 389
л. 390
л. 391
л. 392
л. 393
л. 394
л. 395
л. 396
л. 397
л. 398
л. 399
л. 400
л. 401
л. 402
л. 403
л. 404
л. 405
л. 406
л. 407
л. 408
л. 409
л. 409v