-
№ 7239

Историческо освѣтление върхъ статистиката на народноститѣ въ источната часть на Българското Княжество : [статия] / Отъ М. Дринова.

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1884 г.
Град: Срѣдецъ :| Държавна печатница,| 1884.
Издателство:
Страници: 24
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 3, кн. 7 (1884); Библиогр. под линия

Съдържание

Историческо освѣтление върхъ статистиката на народноститѣ въ источната часть на Българското Княжество : [статия] / Отъ М. Дринова. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 3, кн. 7 (1884), с. 1-24.
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24