-
№ 7241

Още нѣколко бѣлѣжки за Паисия и за неговата история : [статия] / Отъ М. Дриновъ.

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1886 г.
Град: Срѣдецъ :| Държавна печатница,| 1886.
Издателство:
Страници: 12
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 5, кн. 19/20 (1886)

Съдържание

Още нѣколко бѣлѣжки за Паисия и за неговата история : [статия] / Отъ М. Дриновъ. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 5, кн. 19/20 (1886), с. 134-145.
[с. 134]
[с.] 135
[с.] 136
[с.] 137
[с.] 138
[с.] 139
[с.] 140
[с.] 141
[с.] 142
[с.] 143
[с.] 144
[с.] 145