-
№ 7243

За българския рѣчникъ на А. Л. Дювернуа : [статия] / Отъ М. Дриновъ ; [Прев. от рус. на бълг. отъ Н. А. Ивановъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1893 г.
Град:
Издателство:
Страници: 48
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 9, кн. 43 (1893)

Съдържание

За българския рѣчникъ на А. Л. Дювернуа : [статия] / Отъ М. Дриновъ ; [Прев. от рус. на бълг. отъ Н. А. Ивановъ] - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 9, кн. 43 (1893), с. 49-96.
[с. 49]
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96