-
№ 7245

Разборъ сочиненія Ѳ. Успенскаго: "Образованіе втораго болгарскаго царства" / Составленный професоромъ М. С. Дриновымъ.

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1881 г.
Град: Санкт-Петербургъ :| Типографія Императорской академіи наукъ,| 1881.
Издателство:
Страници: 30
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

RETRO; Книгата е подвързана с още 4 др. загл. в едно кн. тяло; Отпечатък

Съдържание

Разборъ сочиненія Ѳ. Успенскаго: "Образованіе второго болгарскаго царства" / Составленнй професоромъ М. С. Дриновымъ
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30