-
№ 7246

Отецъ Паисий : Неговото време, неговата история и ученицитѣ му : [статия] / [М. Дриновъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1871 г.
Град: Браила :| Печатница Триъгълникъ,| 1871.
Издателство:
Страници: 24
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 4 (1871)

Съдържание

Отецъ Паисий : Неговото време, неговата история и ученицитѣ му : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 4 (1871), с. 3-26.
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26