-
№ 7248

Найденъ Геровъ. "Рѣчникъ на българскый языкъ съ тлъкувание рѣчиты на блъгарскы и на русскы". Чясть І, А-Д. Пловдивъ 1895 г., стр. LІІ+396, въ г. 8-ни. (Прѣводъ отъ русски. Выж. Т. 1, 2 кн. Изв. отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ) : [критика] / [М. С. Др

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1896 г.
Град: Срѣдецъ :| Държавна печатница,| 1896.
Издателство:
Страници: 17
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 10, кн. 54 (1896)

Съдържание

Найденъ Геровъ. "Рѣчникъ на българскый языкъ съ тлъкувание рѣчиты на блъгарскы и на русскы". Чясть І, А-Д. Пловдивъ 1895 г., стр. LІІ+396, въ г. 8-ни. (Прѣводъ отъ русски. Выж. Т. 1, 2 кн. Изв. отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ) : [критика] / [М. С. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 10, кн. 54 (1896), с. 895-912.
[c. 895]
[c.] 896
[c.] 897
[c.] 898
[c.] 899
[c.] 900
[c.] 901
[c.] 902
[c.] 903
[c.] 904
[c.] 905
[c.] 906
[c.] 907
[c.] 908
[c.] 909
[c.] 910
[c.] 911