-
№ 7249

Часослов и други статии [микрофилм] Sin. slav. 47, Синайски манастир "Света Екатерина". 1755.

Автор: Тодур (Тодор) Терзията даскал преписвач; Todur (Todor) the Tailor teacher transcriber; Синайски манастир "Света Екатерина" притежател; <<The>> Holy Monastery of the God-trodden Mount Sinai (Saint Catherine’s Monastery) owner
Година: 1755 г.
Град: даскал Тодор Терзията [преписвач]
Издателство:
Страници: 69
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът съдържа литургични текстове (чин за вечерня, тропари, псалми). Текст на гръцки в средата на ръкописа (упражнения по граматика).; The manuscript contains various liturgical texts (rite for vespers, troparia, psalms). On some blank folia in the middle exercises in grammar, written in Greek, are included. [abstract] BULG; Материал : хартия; Material Description : paper; Общо състояние : добро.; Condition : good.; Приписки : На л. 1v с името на преписвача, даскал Тодур Терзията от Сопот, и мястото на създаване на ръкописа - "на царскаго града", т.е. Константинопол/Истанбул.; Notes: On f. 1v with the name of the copyist, teacher Todur the Tailor from Sopot, who copied the manuscript "in the city of the king", i.e. Constantinople/Istanbul.; Ръкопис, Sin. slav. 47 Синайски манастир "Света Екатерина" Egypt; Manuscript, Sin. slav. 47 <<The>> Holy Monastery of the God-trodden Mount Sinai (Saint Catherine’s Monastery) Egypt; Сперанский М. Н. Славянская письменность XI—XVI вв . на Синае и в Палестине. - ИОРЯС, 31, 1927, с. 117, № 43.; Altbauer, M. Slavic Manuscripts in Jerusalem and Sinai and Their Study in Israel. - Polata knigopisnaia, 2, 1979, 6–10.; Микрофилм БАН. Централна библиотека Синайски манастир "Света Екатерина" 1979 1 микрофилмова ролка ; позитив : черно-бял ; 67 двойни кадъра ; 35x3350 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> Holy Monastery of the God-trodden Mount Sinai (Saint Catherine’s Monastery) 1979 1 microfilm reel; positive : Black-white ; 67 double frames; 35x3350 mm. The manuscript is fully copied.; Микрофилм БАН. Централна библиотека Синайски манастир "Света Екатерина" 1979 1 микрофилмова ролка ; негатив : черно-бял ; 67 двойни кадъра ; 35x3350 mm. Ръкописът е цялостно заснет.; Microfilm BAS. Central Library <<The>> Holy Monastery of the God-trodden Mount Sinai (Saint Catherine’s Monastery) 1979 1 microfilm reel; negative : Black-white ; 67 double frames; 35x3350 mm. The manuscript is fully copied.

Съдържание

Часослов (Horologion) [микрофилм] slav. 47, Синайски манастир "Света Екатерина". 1755 г.
[Предна корица]
л. 1
л. 2
л. 3
л. 4
л. 5
л. 6
л. 7
л. 8
л. 9
л. 10
л. 11
л. 12
л. 13
л. 14
л. 15
л. 16
л. 17
л. 18
л. 19
л. 20
л. 21
л. 22
л. 23
л. 24
л. 25
л. 26
л. 27
л. 28
л. 29
л. 30
л. 31
л. 32
л. 33
л. 34
л. 35
л. 36
л. 37
л. 38
л. 39
л. 40
л. 41
л. 42
л. 43
л. 44
л. 45
л. 46
л. 47
л. 48
л. 49
л. 50
л. 51
л. 52
л. 53
л. 54
л. 55
л. 56
л. 57
л. 58
л. 59
л. 60
л. 61
л. 62
л. 63
л. 64
л. 65
л. 66
л. 67
[Задна корица]