-
№ 7250

Азбукето на Българското книж. дружество и г. Мушякъ : [статия] / [М. Дриновъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1882 г.
Град: София :| Държавна печатница,| 1882.
Издателство:
Страници: 15
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 9/10 (1874); Год. 1, Кн. 9/10 (1874) е разкрита аналитично по 2. изд. от 1882 г.

Съдържание

Азбукето на Българското книж. дружество и г. Мушякъ : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 9/10 (1882) [2. изд.], с. 77-91.
[с. 77]
[с.] 78
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91