-
№ 7251

За новобългарското азбуке : [статия] / [М. Дриновъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1870 г.
Град: Браила :| Печатница Триъгълникъ,| 1870.
Издателство:
Страници: 21
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 2 (1870)

Съдържание

За новобългарското азбуке : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 2 (1870), с. 9-29.
[с. 9]
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29