-
№ 7252

Нови паметници за историята на Българетѣ и на тѣхнитѣ съсѣди : [статия] / [М. Дриновъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1870 г.
Град: Браила :| Печатница Триъгълникъ,| 1870.
Издателство:
Страници: 25
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа Писмо І и Писмо ІІ. [abstract] ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 1 (1870)

Съдържание

Нови паметници за историята на Българетѣ и на тѣхнитѣ съсѣди : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 1 (1870), с. 36-60.
[с. 36]
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60