-
№ 7253

Нови паметници за историята на Българетѣ и на тѣхнитѣ съсѣди : [Продължение отъ книж. І, стр. 36] : [статия] / [М. Дриновъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1870 г.
Град: Браила :| Печатница Триъгълникъ,| 1870.
Издателство:
Страници: 17
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа Писмо ІІІ и Писмо ІV. [abstract] ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 2 (1870)

Съдържание

Нови паметници за историята на Българетѣ и на тѣхнитѣ съсѣди : [Продължение отъ книж. І, стр. 36] : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 2 (1870), с. 52-68.
[с. 52]
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68