-
№ 7254

Началото на Самуиловата държава : [статия] / [М. Дриновъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1882 г.
Град: София
Издателство: Държавна печатница
Страници: 30
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 9/10 (1874); Год. 1, Кн. 9/10 (1874) е разкрита аналитично по 2. изд. от 1882 г.

Съдържание

Началото на Самуиловата държава : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 9/10 (1882) [2. изд.], с. 47-76.
[с. 47]
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76