-
№ 7255

Началото на Самуиловата държава : (Продължение [от кн. ІХ-Х, стр. 41-71]) : [статия] / [М. Дриновъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1876 г.
Град: Браила :| Печатница П. М. Пестемалщоглува,| 1876.
Издателство:
Страници: 21
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 11/12 (1876); Библиогр. под линия.

Съдържание

Началото на Самуиловата държава : (Продължение [от кн. ІХ-Х, стр. 41-71]) : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 11/12 (1876), с. 104-124.
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
[с.] 107
[с.] 108
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с.] 115
[с.] 116
[с.] 117
[с.] 118
[с.] 119
[с.] 120
[с.] 121
[с.] 122
[с.] 123
[с.] 124