-
№ 7256

Три грамоти дадени отъ импер. Василий ІІ на българский охридски архиепископъ Иоанъ около 1020 лѣто : [статия] / [М. Дриновъ].

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1873 г.
Град: Браила :| Печатница Х. Д. Паничкова,| 1873.
Издателство:
Страници: 12
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 7/8 (1873)

Съдържание

Три грамоти дадени отъ импер. Василий ІІ на българский охридски архиепископъ Иоанъ около 1020 лѣто : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 7/8 (1873), с. 14-25.
[с. 14]
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25