-
№ 7257

Записъ отъ Охридский патриархъ Прохоръ : [статия] / Отъ М. Дринова.

Автор: Дринов, Марин Стоянов почетен член на БКД 1838-1906.
Година: 1882 г.
Град: Срѣдецъ :| Държавна печатница,| 1882.
Издателство:
Страници: 10
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа и Бѣлѣжка отъ Д-ръ Конст. Иречекъ, с. 140-141. [abstract] ST01; Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 2, кн. 3 (1882); С библиогр. под линия.

Съдържание

Записъ отъ Охридский патриархъ Прохоръ : [статия] / Отъ М. Дринова. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 2, кн. 3 (1882), с. 132-141.
[с. 132]
[с.] 133
[с.] 134
[с.] 135
[с.] 136
[с.] 137
[с.] 138
[с.] 139
[с.] 140
[с.] 141