-
№ 7260

Блъгарскый календарь за 1875 годинѫ : Третіа година / Издава книжарница Д. В. Манчевъ въ Пловдивъ, Свѣштовъ, Солунъ.

Автор: Манчев, Драган (Димитър) Василев 1824-1908 състав.
Година: 1874 г.
Град: [Виена] :| [Книгопечатница на Л. Сомер и сие],| 1874.
Издателство:
Страници: 83
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

STP; Сведения за местоиздаването на книгата на гърба на загл. стр.; Книгата е от библиотеката на Никола Начов; STP; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 5107, с. 238 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1473, с. 696 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 438-439 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с.397-399.

Съдържание

Блъгарскый календарь за 1875 годинѫ : Третіа година
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
Лѣтоброениіе
[с.] 3
[с.] 4
Пасхалии
[с.] 5
Четыре годишни врѣмена
Замрачениіа
[с.] 6
[с.] 7
[Православный календарь]
І. М. іенуарий) 1875 (гол. сѣчко. 31 д.
[с.] 8
[с.] 9
ІІ. М. февруарий) 1875 (мал. сѣчко. 28 д.
[с.] 10
[с.] 11
ІІІ. М. мартъ) 1875 (лъжи-травъ. 31 д.
[с.] 12
[с.] 13
ІV. М. априль) 1875 (цвѣтьнъ. 30 д.
[с.] 14
[с.] 15
V. М. май) 1875 (лѣтьнъ. 31 д.
[с.] 16
[с.] 17
VІ. М. юний) 1875 (чръвенъ. 30 д.
[с.] 18
[с.] 19
VІІ. М. юлий) 1875 (горяштникъ. 31 д.
[с.] 20
[с.] 21
VІІІ. М. августъ) 1875 (сръпенъ. 31 д.
[с.] 22
[с.] 23
ІХ. М. септемвр.) 1875 (заревъ. 30 д.
[с.] 24
[с.] 25
Х. М. октомвр.) 1875 (листопадъ. 31 д.
[с.] 26
[с.] 27
ХІ. М. ноемвриіа) 1875 (студенъ. 30 д.
[с.] 28
[с.] 29
ХІІ. М. декемвр.) 1875 (коложегъ. 31 д.
[с.] 30
[с.] 31
Католичьскый календарь
[с.] 32
Еврейскый календарь
[с.] 33
Турскый календарь
[с.] 34
Тръгове въ Іевр. Турциѭ
Въ Блъгариѭ
Въ Тракиѭ
Въ Македониѭ
[с.] 35
За телеграфа въ Турско
За поштѫ-тѫ
Тарифа на писма-та за-по сухо
[с.] 36
Тарифа на писма-та по море
За прѣнасаніе съ поштѫ-тѫ пары и нѣшта
[с.] 37
Сравнителна таблица за най-употрѣбителны-ты монеты
[с.] 38
Св. Климентъ Охридскый
[с.] 39
[с.] 40
Блъгарскый народъ
[с.] 41
[с.] 42
Наше-то отечьство
[с.] 43
[с.] 44
Цѣлокупность-та на народа и протестанство-то по насъ
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
За земледѣлиіе-то
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
Двѣ думы за оныіа, които пиѭть ракиѭ
[с.] 59
Лѣкарскы бѣлѣжкы
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
Прѣгледъ на народно-църковны-ты събытиіа у насъ 1870-1874
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
Новы книгы, издадены отъ книжар. на Д. В. Манчовъ, Пловдивъ, Свѣштовъ, Солунъ
[с.] 67
[с.] 68
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]