-
№ 7261

Нарѫченъ денословъ за 1875 проста година / Нарѣдилъ П. П. Черновѣждь.

Автор: Карапетров, Петър Пантелеев 1845-1903 състав.
Година: 1874 г.
Град: [Цариград] :| [Печатница на П. Карапетров и друж. (на дружество "Промишление")],| 1874.
Издателство:
Страници: 104
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

STP; "Черновежд" е псевдоним на П. П. Карапетров; Книгата е от библиотеката на Никола Начов; STP; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 4457, с. 203 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1591, с. 728 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 377 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 319.

Съдържание

Нарѫченъ денословъ за 1875 проста година / Нарѣдилъ П. П. Черновѣждь
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
Сѫдѫржанье
[с. 2]
Изброяванье на години-тѣ
[с. 3]
[с.] 4
Звѣдобройско предказванье за 1875 година
[с.] 5
Пасхалия
Католишки праздници
[с.] 6
Арменски праздници
[с.] 7
Мюсюлмански праздници
[с.] 8
Царски праздници
Бѫлгарски светци и мѫченици, които не сѫ забѣлѣжени въ денословъ-тъ
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[12-тѣ мѣсеци по старъ и новъ стилъ, и Арабския-тъ Денословъ]
Януарий (Сл. сѣченъ, тур. кянуни-сани)
[с.] 12
[с.] 13
Февруарий (Сл. лютий, тур. шубатъ)
[с.] 14
[с.] 15
Мартъ (Сл. брѣзденъ тур. мартъ)
[с.] 16
[с.] 17
Априлий (Сл. цвѣтенъ тур. нисанъ)
[с.] 18
[с.] 19
Май (Сл. трѣвенъ тур. маисъ)
[с.] 20
[с.] 21
Юний (Сл. червенъ тур. хазиранъ)
[с.] 22
[с.] 23
Юлий (Сл. жяръ тур. темузъ)
[с.] 24
[с.] 25
Августъ (Сл. сѫрпенъ тур. агустосъ)
[с.] 26
[с.] 27
Септемврий (Сл. брѣзенъ тур. иилулъ)
[с.] 28
[с.] 29
Октомврий (Сл. паздерникъ тур. тешрини-еввелъ)
[с.] 30
[с.] 31
Ноемврий (Сл. листопадъ тур. тешрини-сани)
[с.] 32
[с.] 33
Декемврий (Сл. студенъ тур. кянуни-еввелъ)
[с.] 34
[с.] 35
Денослови-тѣ
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
Да бѫдемъ здрави
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
Домашенъ лѣкарь
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
Какво трѣбва ния да правимъ
І.
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
ІІ.
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
ІІІ.
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
Бѫлгарски дружини и вѣстници въ Цариградъ
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
По народни-тѣ наши работи
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
Пѣсень-та на птичка-та
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
Диогенови отговори
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
Смѣшни и шарени
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
Стихотворения
Майка
[с.] 94
[с.] 95
Синъ
[с.] 96
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]