-
№ 7262

Годишенъ отчетъ на Плѣвенското общ. образователно дружество "Съгласие" : Което поддържа Плѣвенската градска Библиотека и Читалище : За 1906 година.

Автор:
Година: 1907 г.
Град: Плѣвенъ :| Печатница на Т. Хр. Бърдаровъ,| 1907.
Издателство:
Страници: 44
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание

Годишенъ отчетъ на Плѣвенското общ. образователно дружество "Съгласие" : Което поддържа Плѣвенската градска Библиотека и Читалище : За 1906 година
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
Съдържание
[c. 2]
Глава I. Цѣлъ и съставъ на дружеството
[c. 3]
[c.] 4
[c.] 5
[c.] 6
Глава II. Прихода и разхода на дружеството прѣзъ 1906 г.
[c. 7]
[c.] 8
[c.] 9
[c.] 10
[c.] 11
[c.] 12
[c.] 13
Глава III. Положението на Библиотеката и Читалището прѣзъ 1906 година
[c. 14]
[c.] 15
[c.] 16
[c.] 17
[c.] 18
[c.] 19
[c.] 20
[c.] 21
[c.] 22
[c.] 23
[c.] 24
[c.] 25
[c.] 26
[c.] 27
Глава IV. Подарители
[c. 28]
[c.] 29
[c.] 30
[c.] 31
[c. 32]
[Приложение] Бюджетъ за приходитѣ и разходитѣ на Плѣвенското общ.-образователно дружество "Съгласие" за 1907 година
[c. 33]
[c. 34]
[c. 35]
[c. 36]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]