-
№ 7264

Отчетъ на Софийската народна библиотека : за 1899 година.

Автор:
Година: 1900 г.
Град: София :| Държавна печатница,| 1900.
Издателство:
Страници: 62
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание

Отчетъ на Софийската народна библиотека : За 1899 година
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
I. Книжовенъ имотъ
А. Книги
[c. 3]
Б. Периодически издания
[c.] 4
[c.] 5
[c.] 6
[c.] 7
[c.] 8
[c.] 9
[c.] 10
[c.] 11
В. Рѫкописи и старапечатни книги
[c.] 12
II. Статистика на четенето
А. Домашно четене
[c. 13]
[c.] 14
[c.] 15
[c.] 16
[c.] 17
[c.] 18
[c.] 19
[c.] 20
[c.] 21
[c.] 22
[c.] 23
[c.] 24
[c.] 25
Б. Читалня
[c.] 26
[c.] 27
[c.] 28
[c.] 29
[c.] 30
[c.] 31
[c.] 32
[c.] 33
[c.] 34
[c.] 35
[c.] 36
[c.] 37
[c.] 38
[c.] 39
[c.] 40
[c.] 41
[c.] 42
III. Състояние на Библиотеката и мѣрки за подобрѣнието и
[c. 43]
[c.] 44
[c.] 45
[c.] 46
[c.] 47
[c.] 48
[c.] 49
[c.] 50
[c.] 51
[c.] 52
[c.] 53
[c. 54]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]
[c.]