-
№ 7265

Годишенъ отчетъ на Плѣвенското общест. образователно дружество "Съгласие" : За 1910 година.

Автор:
Година: 1911 г.
Град: Плѣвенъ :| Печатница на К.Т. Мотавчиевъ,| 1911.
Издателство:
Страници: 38
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание

Годишенъ отчетъ на Плѣвенското общест. образователно дружество "Съгласие" : За 1910 година
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
Годишен отчетъ на Плѣвенското общ. образователно дружество "Съгласие" : За 1910 година
Глава I. Цѣлъ и съставъ на дружеството
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
Глава II. Бюджетъ на дружеството и неговото изпълнение прѣзъ 1910 г.
[с. 4]
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
Глава III. Публична градска Библиотека
[с. 12]
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
Глава IV. Дѣятелность на настоятелството
[Управление]
[с. 16]
[с.] 17
[с.] 18
Изпълнение рѣшението на дружеството по участието му въ Международния конгресъ по Библиографията и Документацията въ Брюкселъ
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
Процеси
[с.] 25
[с. 26]
[Приложение] Бюджетъ за приходитѣ и разходитѣ на Плѣвенското общ.-образователно др-во "Съгласие" за 1911 година
[с. 27]
[с. 28]
[с. 29]
[с. 30]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]