-
№ 7266

Отчетъ на Софийската народна библиотека : За 1898 година.

Автор:
Година: 1899 г.
Град: София :| Държавна печатница,| 1899.
Издателство:
Страници: 38
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание

Отчетъ на Софийската народна библиотека : За 1898 година
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната крица]
[Титул]
[Посттитул]
I. Книжовенъ имотъ
А. Книги
[с. 3]
Б. Периодически издания
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
В. Рѫкописи и старапечатни книги
II. Статистика на четението
А. Домашно четение
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
Б. Читалня
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]