-
№ 7268

Политическа география на Средновековната българска държава : Ч. 1. От 681 до 1081 г.

Автор: Коледаров, Петър Стоянов
Година: 1979 г.
Град: 1979.
Издателство:
Страници: 95
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Рез. на рус., англ. ез. [abstract] Съдържа и Именен и геогр. показалци; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019

Съдържание

Политическа география на Средновековната българска държава : Ч. 1. От 681 до 1081 г./ Петър Коледаров
Предна корица
Предзаглавна страница
Заглавна страница
Гръб заглавна страница
Увод
стр. 6
Глава I. Характер, териториална структура и правен статут на границите на българ¬ската държава от края на VII до началото на XI в
стр. 8
карта
карта
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
карта
карта
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
Глава II. Първоначална територия на българската държава при нейното образуване и утвърждаване (681—800 г.)
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
Глава III. Териториално разширение на България през IX в
карта
карта
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
Глава IV. Границите на България до 70-те години на X в
стр. 47
стр. 48
карта
карта
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
Глава V. Граници на българската държава от 970 до 1018 г
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
Заключение
карта
стр. 62
стр. 63
стр. 64
Списък на картните изображения
стр. 66
Списък на съкрашенията
Показалец на личните имена
стр. 69
стр. 70
стр. 71
Показалец на географските обекти
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
Резюме на руски език
стр. 80
стр. 81
стр. 82
Резюме на английски език
стр. 84
стр. 85
стр. 86
Съдържание
стр. 87