-
№ 7270

Естетическата функция на изкуството / Исак Паси<> aesthetic function of art I. PassyЭстетическая функция искусства И. Паси

Автор: Паси, Исак Соломон
Година: 1966 г.
Град: Т. 59, 1966 [за 1965].
Издателство:
Страници: 47
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Рез. на англ. и рус. ез. [abstract] Библиогр. в края на статията; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019

Съдържание

Естетическата функция на изкуството /Исак Паси Статия
Начална страница
[стр. 116]
[стр. 117]
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
Эстетическая функция искусства. И. Пасси. Резюме
стр. 159
THE AESTETIC FUNCTION OF ART. I. Passy. Synopsis
стр. 161