-
№ 7272

Архивъ на Министерството на Народното просвещение : Официално издание. Год. 1, кн. 1-4 (1909) Официаленъ и неофициаленъ дѣлъ

Автор:
Година: 1909 г.
Град: София| Пловдивъ :| Печатница Трудъ - Пловдивъ,| 1909.
Издателство:
Страници: 1082
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

RETRO

Съдържание

Архивъ на Министерството на Народното просвещение : Официално издание : Год. 1, кн. 1-4 (1909) Официаленъ и неофициаленъ дѣлъ
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Съдържание
[с. I]
[с.] II
[с.] III
[с.] IV
[с.] V
[с.] VI
Год. 1, кн. 1 (1909)
Официаленъ дѣлъ
[с. 1]
[с.] 2 / 3
[с.] 4 / 5
[с.] 6 / 7
[с.] 8 / 9
[с.] 10 / 11
[с.] 12 / 13
[с.] 14 / 15
[с.] 16 / 17
[с.] 18 / 19
[с.] 20 / 21
[с.] 22 / 23
[с.] 24 / 25
[с.] 26 / 27
[с.] 28 / 29
[с.] 30 / 31
[с.] 32 / 33
[с.] 34 / 35
[с.] 36 / 37
[с.] 38 / 39
[с.] 40 / 41
[с.] 42 / 43
[с.] 44 / 45
[с.] 46 / 47
[с.] 48 / 49
[с.] 50 / 51
[с.] 52 / 53
[с.] 54 / 55
[с.] 56 / 57
[с.] 58 / 59
[с.] 60 / 61
[с.] 62 / 63
[с.] 64 / 65
[с.] 66 / 67
[с.] 68 / 69
[с.] 70 / 71
[с.] 72 / 73
[с.] 74 / 75
[с.] 76 / 77
[с.] 78 / 79
[с.] 80 / 81
[с.] 82 / 83
[с.] 84 / 85
[с.] 86 / 87
[с.] 88 / 89
[с.] 90 / 91
[с.] 92 / 93
[с.] 94 / 95
[с.] 96 / 97
[с.] 98 / 99
[с.] 100 / 101
[с.] 102 / 103
[с.] 104 / 105
[с.] 106 / 107
[с.] 108 / 109
[с.] 110 / 111
[с.] 112 / 113
[с.] 114 / 115
[с.] 116 / 117
[с.] 118 / 119
[с.] 120 / 121
[с.] 122 / 123
[с.] 124 / 125
[с.] 126 / 127
[с.] 128 / 129
[с.] 130 / 131
[с.] 132 / 133
[с.] 134 / 135
[с.] 136 / 136а
[с. 136b]
[с.] 137
[с.] 138
[с.] 139
[с.] 140
[с.] 141
[с.] 142
[с.] 143
[с.] 144
[с.] 145
[с.] 146
[с.] 147
[с.] 148
[с.] 149
[с.] 150
[с.] 151
[с.] 152
[с.] 153
[с.] 154
[с.] 155
[с.] 156
[с.] 157
[с.] 158
[с.] 159
[с.] 160
[с.] 161
[с.] 162
[с.] 163
[с.] 164
[с.] 165
[с.] 166
[с.] 167
[с.] 168
[с.] 169
[с.] 170
[с.] 171
[с.] 172
[с.] 173
[с.] 174 / 175
[с.] 176
[с.] 177
[с.] 178
[с.] 179
[с.] 180
[с.] 181
[с.] 182
[с.] 183
[с.] 184
[с.] 185
[с.] 186
[с.] 187
[с.] 188
[с.] 189
[с.] 190
[с.] 191
[с.] 192
[с.] 193
[с.] 194
[с.] 195
[с.] 196
[с.] 197
[с.] 198
[с.] 199
[с.] 200
[с.] 201
[с.] 202
[с.] 203
[с.] 204
[с.] 205
[с.] 206
[с.] 207
[с.] 208
[с.] 209
[с.] 210
[с.] 211
[с.] 212
[с.] 213
[с.] 214
[с.] 215
[с.] 216
[с.] 217
[с.] 218
[с.] 219
[с.] 220
[с.] 221
[с.] 222
[с.] 223
[с.] 224
[с.] 225
[с.] 226
[с.] 227
[с.] 228
[с.] 229
[с.] 230
[с.] 231
[с.] 232
[с.] 233
[с.] 234
[с.] 235
[с.] 236
[с.] 237
[с.] 238
[с.] 239
[с.] 240
[с.] 241
[с.] 242
[с.] 243
[с.] 244
[с.] 245
[с.] 246
[с.] 247
[с.] 248
[с.] 249
[с.] 250
[с.] 251
[с.] 252
[с.] 253
[с.] 254
[с.] 255
[с.] 256
[с.] 257
[с.] 258
[с.] 259
[с.] 260
[с.] 262
[с.] 262
[с.] 263
[с.] 264
[Таблица] Статистически бележки на Народната[...]
Таблица № 11
[с.] 265
[с.] 266
[с.] 267
[с.] 268
[с.] 269
[с.] 270
[с.] 271
[с.] 272
[с.] 273
[с.] 274
[с.] 275
[с.] 276
[с.] 277
[с.] 278
[с.] 279
[с.] 280
[с.] 281
[с.] 282
[с.] 283
[с.] 284
[с.] 285
[с.] 286
[с.] 287
[с.] 288
[с.] 289
[с.] 290
[с.] 291
[с.] 292
[с.] 293
[с.] 294
[с.] 295
[с.] 296
[с.] 297
[с.] 298
[с.] 299
[с.] 300
[с.] 301
[с.] 302
[с.] 303
[с.] 304
[с.] 305
[с.] 306
[с.] 307
[с.] 308
[с.] 309
[с.] 310
Неофициаленъ дѣлъ
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с. 66]
[с. 67]
[с. 68]
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
Таблица № 3
Таблица № 4
Таблица 4
Таблица 5
Таблица 6
Таблица 7
Таблица 8
Таблица 9
Рекапитулация
Таблица 11
Таблица 5
Таблица 6
Таблица 7
Таблица 8
[с. 80]
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
[с.] 107
[с.] 108
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с.] 115
[с.] 116
[с.] 117
[с.] 118
[с.] 119
[с.] 120
[с.] 121
[с.] 122
[с.] 123
[с.] 124
[с.] 125
[с.] 126
[с.] 127
[с.] 128
[с.] 129
[с.] 130
[с.] 131
[с.] 132
[с.] 133
[с.] 134
[с.] 135
[с.] 136
[с.] 137
[с.] 138
[с.] 139
[с.] 140
[с.] 141
[с.] 142
[с.] 143
[с.] 144
[с.] 145
[с.] 146
[с.] 147
[с.] 148
[с.] 149
[с.] 150
[с.] 151
[с.] 152
[с.] 153
[с.] 154
[с.] 155
[с.] 156
[с.] 157
[с.] 158
[с.] 159
[с.] 160
[с.] 161
[с.] 162
[с.] 163
[с.] 164
[с.] 165
[с.] 166
[с.] 167
[с.] 168
[с.] 169
[с.] 170
[с.] 171
[с.] 172
[с.] 173
[с.] 174
[с.] 175
[с.] 176
[с.] 177
[с.] 178
[с.] 179
[с.] 180
[с.] 181
[с.] 182
[с. 183]
[с.] 184
[с.] 185
[с.] 186
[с.] 187
[с.] 188
[с.] 189
[с.] 190
[с.] 191
[с.] 192
[с.] 193
[с.] 194
[с.] 195
[с.] 196
[с.] 197
[с.] 198
[с.] 199
[с.] 200
[с.] 201
[с.] 202
[с.] 203
[с.] 204
[с.] 205
[с.] 206
[с.] 207
[с.] 208
[с.] 209
[с.] 210
[с.] 211
[с.] 212
[с.] 213
[с.] 214
[с.] 215
[с.] 216
[с.] 217
[с.] 218
[с.] 219
[с.] 220
[с.] 221
[с.] 222
[с.] 223
[с.] 224
[с.] 225
[с.] 226
[с.] 227
[с.] 228
[с.] 229
[с.] 230
[с.] 231
[с.] 232
[с.] 233
[с.] 234
[с.] 235
[с.] 236
[с.] 237
[с.] 238
[с.] 239
[с.] 240
[с.] 241
[с.] 242
[с.] 243
[с.] 244
[с.] 245
[с. 246]
Год. 1, кн. 2 (1909)
Официаленъ дѣлъ
[с. 1]
[с. 2]
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с. 42]
Неофициаленъ дѣлъ
[с. 1]
[с. 2]
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с. 98]
[с. I]
[с.] II
[с. III]
[с. IV]
Таблица I-ва
Таблица II
Таблица III
Год. 1, кн. 3 (1909)
Официаленъ дѣлъ
[с. 1]
[с. 2]
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
[с.] 107
[с.] 108
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с.] 115
[с.] 116
[с.] 117
[с.] 118
[с.] 119
[с.] 120
[с.] 121
[с.] 122
[с.] 123
[с.] 124
[с.] 125
[с.] 126
[с.] 127
[с.] 128
Неофициаленъ дѣлъ
[с. 1]
[с. 2]
[с. 3]
[с. 4 / 5]
[с.] 6 / 7
[с. 8 / 9]
[с.] 10 / 11
[с.] 12 / 13
[с.] 14 / 15
[с.] 16 / 17
[с.] 18 / 19
[с.] 20 / 21
[с.] 22 / 23
[с.] 24 / 25
[Таблица] VII
[с.] 26 / 27
[с. 28 / 29]
[с.] 30 / 31
[с.] 32 / 33
[с.] 34 / 35
[с.] 36 / 37
[с. 38]
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
[с.] 107
[с.] 108
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с.] 115
[с.] 116
[с.] 117
[с.] 118
[с.] 119
[с.] 120
[с.] 121
[с.] 122
[с.] 123
[с.] 124
[с.] 125
[с.] 126
[с.] 127
[с.] 128
[с.] 129
[с.] 130
[с.] 131
[с.] 132
[с.] 133
[с.] 134
[с.] 135
[с. 136]
Год. 1, кн. 4 (1909)
Официаленъ дѣлъ
[с. 1]
[с. 2]
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с. 102]
Официаленъ дѣлъ
[с. 1]
[с. 2]
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26 / 27
[с.] 28 / 29
[с.] 30 / 31
[с.] 32 / 33
[с.] 34 / 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с. 39]
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]